Overslaan en naar de inhoud gaan

De One Minute Manager - K. Blanchard & S. Johnson (samenvatting)

Manager model

In The One Minute Manager beschrijft Blanchard (1983) drie geheimen van succesvol leiderschap: één minuut doelstellingen (1), één minuut complimenten (2) en één minuut terechtwijzingen (3). Deze drie geheimen vormen de drie taken die een leidinggevende zou moeten uitvoeren bij zijn medewerkers, waarvan elke taak slechts één minuut in beslag neemt. Deze manier van leiding geven bevind zich volgens Blanchard op een leiderschapsspectrum tussen de autoritaire leider en de humanistische leider in, met het beste uit beide werelden vertegenwoordigd.

 

Het eerste geheim van de one minute manager beschrijft Blanchard als ÉÉN MINUUT DOELSTELLINGEN. Elke medewerker heeft zijn eigen doelstellingen die vooraf aan elke taak worden opgesteld. Op deze manier weet de medewerker waar hij aan toe is bij zijn beoordeling. Elke doelstelling moet in één minuut te lezen zijn (minder dan 250 woorden) en minstens één keer per dag checkt de medewerker of zijn functioneren overeenkomt met zijn doelstelling. Voordat de medewerker met zijn doelstellingen aan de slag gaat bepalen de leidinggevende en de medewerker hoe goed resultaat eruit ziet om er zeker van te zijn dat beiden het eens zijn over hoe de doelstelling geïnterpreteerd wordt.

Het tweede geheim van de one minute manager is ÉÉN MINUUT COMPLIMENTEN. Een één minuut manager neemt regelmatig de tijd om langs zijn medewerkers te lopen om ze te betrappen op goed werk. Bij het opstellen van doelstellingen verteld de manager de medewerker dat hij ze op de hoogte zal houden van zijn mening over hun resultaten. Zodra de manager ziet dat iemand iets goed doet, geeft hij direct een compliment. Hij verteld de medewerker wat hij gezien heeft, wat voor geweldig gevoel hem dat geeft, laat een stilte vallen om het compliment binnen te laten komen en geeft een hand of schouderklopje om duidelijk te maken dat hij het succes van de medewerker in de organisatie support. De achterliggende gedachte van dit geheim is dat mensen die zich goed voelen goede resultaten leveren.

Het derde en laatste geheim van de one minute manager is de ÉÉN MINUUT TERECHTWIJZING. Wanneer een medewerker een fout maakt geef je net als bij het compliment, direct feedback. De medewerker weet dat de manager hem/haar op de hoogte zou houden over zijn resultaten, zoals beschreven in de één minuut doelstelling. De manager benoemt direct wat hij ziet, verteld hoe dat hem doet voelen en laat zijn woorden een paar seconde inzinken door een stilte te laten vallen. Daarna schudt hij de hand van de medewerker of geeft een schouderklopje, herinnert de medewerker eraan hoezeer hij gewaardeerd wordt door hem en dat deze situatie slechts een uitzondering vormt in het gedrag van de medewerker.

Meer lezen uit de Blanchard Management serie?

Ga Verder naar:

The Power of Ethical Management - K.Blanchard

BRON:

Blanchard, K., & Johnson, S., 1981, The One Minute Manager, New York: William Morrow and company Inc. (bestel dit boek)