Overslaan en naar de inhoud gaan

Structureren met 5S - T.Panneman (samenvatting)

Structureren met 5S - T.Panneman

In Structureren met 5S beschrijft Thijs Panneman hoe je de in de lean kringen alom bekende lean tool 5S kunt gebruiken om productiviteit te doen stijgen, flow te verbeteren en de tevredenheid van medewerkers kunt verhogen.
5S is één van de meest bekende tools uit de lean productie toolkit, maar in meer dan 90% van de organisaties waarin de tool gebruikt wordt niet de voordelen uit 5S gehaald die het zou kunnen halen. Dit boek beschrijft aan de hand van de auteur zijn eigen ervaring de oorzaken van deze gemiste kans, en vele tips om 5S vanaf het begin zinvol in te zetten. 

 

Deel één beschrijft een INTRODUCTIE IN 5S en waarin 5S wordt geïntroduceerd, de link met verspillingen wordt gelegd, en verschillende tools worden beschreven die onderdeel uitmaken van de 5S toolkit.
5S is een tool voor werkplek organisatie, met 5 fasen die elk met de letter “S” beginnen: Sorteren, Scheiden, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden. Deze 5 fasen worden ook in deze specifieke volgorde geïmplementeerd. Voor een uitgebreide introductie van 5S, klik <<hier>>.
Het doel van 5S is om productiviteit te laten stijgen, en dan voornamelijk door niet waarde toevoegende activiteiten (de wastes) te verminderen. Hoe beter je werk plek georganiseerd is, hoe minder zoek- , transport-, en wachttijden er zullen ontstaan op een werkplek.
Binnen de 5S fasen zijn er verschillende tools beschikbaar om het 5S denken en handelen te ondersteunen: zo is de red-tag zone en tool voor de 1e fase (scheiden), schaduwborden een tool voor de 2e fase (schikken), en het doen van een mini-audit een tool voor de 5e fase (standhouden).

 

Deel twee van het boek beschrijft DE MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN BIJ 5S IMPLEMENTATIES.
Het meest voorkomende probleem is dat de geïnstalleerde 5S standaards op de lange termijn niet vastgehouden worden, en het discipline na verloop van tijd langzaam terugzakt waardoor verspillingen weer vaker voorkomen. Één van de oplossingen hiervoor ligt in het correct gebruik van de 5S audit en de daarop afgestemde verbeterloop van 5S standaarden.
Een tweede  reden dat 5S vaak slechts een tijdelijk fenomeen is, is dat het gezien wordt als een opzichzelfstaand project of programma, zonder dat het ingebed is in de dagelijkse manier van werken. Om dit te verbeteren dien je 5S te koppelen aan bijvoorbeeld standaard werk voor leidinggevenden, en het Daily Management Systeem.
Dan is er nog het (wat mij betreft spannendste) probleem dat 5S niet tot productiviteitsstijging leidt. Wanneer je zoveel tijd en energie steekt in een programma is het toch slim om ervoor te zorgen dat de investering zich terugbetaald? Het doen van zogenaamde waste walks en doorlooptijd analyses zijn hier van belang.

 

In deel drie van het boek wordt beschreven hoe je 5S nog slimmer kunt gebruiken OM MEETBARE RESULTATEN TE BEHALEN.
De eerste tip is om 5S als eerste in te voeren in de langzaamste processtap in het proces (de bottleneck). Wanneer je aan de hand van 5S de productiviteit laat stijgen, merkt niet alleen dat team het, maar alle teams in het proces, omdat de langzaamste stap in het proces het tempo van de hele lijn bepaald. Panneman beschrijft het gebruik van Value Stream Maps en Process maps om de bottleneck te vinden.
De tweede tip in deel 3 van het boek is om een gestructureerde waste analyse te doen, om de grootste verliezen van een team in de eerste ronde van standaardiseren (de 4e fase van 5S) uit het proces te verbeteren.
Een derde tip beschrijft dat de focus niet alleen zou moeten zijn op hoe schoon een machine is en werkplek eruit ziet, maar ook hoe producten door de afdeling vloeien. Zo kun je 5S gebruiken om de grootte van tussenvoorraden te visualiseren, maar ook hoe lang producten al staan te wachten binnen die voorraden.

 

Deel vier tot slot beschrijft welke RESULTATEN je na het opvolgen van bovenstaande tips kunt verwachten.
Doordat er minder tijd verspild wordt met zoeken naar materiaal zullen medewerkers minder stres ervaren en zal de medewerker tevredenheid stijgen. Voorwaarde hiervoor is dat medewerkers zelf invloed uitoefenen op hun eigen 5S standaarden en support krijgen vanuit de organisatie om deze standaarden te blijven ontwikkelen.
Doordat problemen vroegtijdig zichtbaar worden zullen managers minder tijd hoeven te verspillen aan het blussen van brandjes en zich bezig kunnen houden met het structureel verbeteren van processen en het ontwikkelen van hun teamleden. Een grote stap in het kader van lean management, waar in de praktijk vaak het argument genoemd wordt dat we te druk zijn om de tijd kunnen nemen om te verbeteren.
Tot slot leidt een goede 5S implementatie, wanneer de je tool slim inzet, tot meetbare verbeteringen in kwaliteit en leverbetrouwbaarheid die ook je klanten kunnen ervaren. Hierdoor kan deze eenvoudige tool, grote impact hebben op je organisatie.

 

Sustainable 5S is een must-read voor iedereen die met 5S bezig is of aan de slag wil gaan. Met behulp van dit boek streef je 90% van de organisaties voorbij en zorg jij ervoor dat jouw organisatie een benchmark organisatie wordt en waarbij jullie 5S initiatief een blijvend succes wordt!

 

Ga verder naar:

Lean Transformations - T.Panneman (samenvatting)

BRON:

Panneman, T., 2019, Structureren met 5S - De Leantool voor Effectieve Verbetering in Organisaties, Dublin: MudaMasters  (samenvattingBestel dit boek)