Overslaan en naar de inhoud gaan

Communicatiecel in de Praktijk

Team Board

De communicatiecel is (naast 6S, Standaard werk en Kaizen) één van de vier tools die naar mijn mening de basis vormen voor elke Lean implementatie. De communicatiecel wordt gebruikt binnen ploegen, tussen ploegen (bij de overdracht) en tussen afdelingen. Door alle belangrijke gebeurtenissen van elke dienst zichtbaar op de afdeling te maken begeleid je de communicatie stromen en voorkom je dat onderdelen worden te vergeten (suzaki, 1993). 

Een communicatiecel bestaat uit drie onderdelen: Mens (1), Prestaties (2) en Continu verbeteren (3).

De volgende sheets laten zien hoe wij de communicatiecel hebben geïmplementeerd in onze fabriek: 

 

Belangrijk is dat alle communicatiecellen in de fabriek in dezelfde STANDAARD FORMAT [afbeelding 1] zijn opgebouwd zodat iedere medewerker weet hoe de cel gebruikt wordt. Hierdoor wordt cross training eenvoudiger en kunnen medewerkers verbeteringen doorvoeren op andere werkplekken (uiteraard in overleg met medewerkers van de betreffende werkplek).

Het onderdeel MENS [afbeelding 2] omvat onder anderen de thema's veiligheid en training. Een safety-cross kan gebruikt worden om veiligheid te visualiseren. Zo is in één oogopslag zichtbaar wanneer er (bijna) ongelukken voorgekomen zijn op de afdeling. Wanneer een dag of dienst in het safety-cross rood is, dient er bij het onderdeel continu verbeteren een actie gedefinieerd te zijn om de onveilige situatie te verbeteren. Daarnaast bevat het onderdeel mens een overzicht van de mensen die werkzaam zijn op de afdeling en welke opleiding ze gehad hebben, de Skill Matrix. Hierdoor zijn in één oog opslag verschillen tussen ploegen zichtbaar en kunnen trainingsbehoeften gedefinieerd worden.

Het onderdeel PRESTATIES [afbeelding 3] bevat de KPI's van de betreffende afdeling. Deze omvatten altijd teminste de volgende drie categorieën: kwaliteit, levertijd en leverbetrouwbaarheid (Ballé & Ballé, 2005). De KPI's worden grafisch weergegeven per dienst, inclusief target. Afwijkingen van het target kunnen in het onderdeel continu verbeteren worden benoemd en door middel van kaizens zal een zichtbare verbeterende trend zichtbaar zijn in de grafiek(en).

Het derde onderdeel is CONTINU VERBETEREN [afbeelding 4]. Dit onderdeel bevat onder anderen de 3C lijst, kamishibai en een kaizen-loop. Op de 3C lijst worden alle problemen geschreven die de ploeg tegen is gekomen in de dienst die zijzelf niet konden oplossen (en dus in de overdracht moeten worden meegenomen). Daarnaast worden acties op afwijkingen van alle KPI's (inclusief Safety cross) en input uit de Kamishibai hierop beschreven. De Kamishibai is de mini-audit tool waarin onderdelen als 6S en standaard werk kunnen worden ge-audit. De mini-audit kan in 30 minuten gelopen worden inclusief terugkoppeling. tot slot de Kaizen-loop. Elke medewerker dient in staat te zijn om verbeteringen door te voeren in hun standaard werk. Dit kan vanuit verschillende motieven: Het niet halen van de KPI waardoor de werkmethode veranderd dient te worden (1), input uit de Kamishibai wanneer blijkt dat de huidige manier van werken beter werkt dan de afgesproken standaard (2), of een verbetering van de standaard op basis van een goed idee (3).  

 

Dit is artikel 4/5 in de serie ‘Lean Huis voor de Werkvloer’
Ga verder naar:

Kaizen in de Praktijk

 

BRONNEN:
Ballé, F., Ballé, M.,2005, De Goudmijn – een Roman over Lean Transformatie, Driebergen (NL): Lean Management Instituut. (samenvatting)

Suzaki, K., 1993, The New Shop Floor Management, empowering people for continuous improvement New York : Free Press (samenvatting)