Overslaan en naar de inhoud gaan

Life Coaching for Dummies - J.Purdi (samenvatting)

Life Coaching for Dummies - Jeni Purdi

Life Coaching for Dummies is een prachtige introductie in de wereld van wat life coaches doen. Life Coaching betekent het hebben van een doelgericht gesprek dat je inspireert je leven het best in te richten. Volgens Purdi hoeft dit niet per se met een externe coach, maar kun je ook jezelf Kritische vragen stellen en verbeteringen in je leven aanbrengen.
Dit boek, geschreven als basis om jezelf te kunnen coachen, heeft zo veel goede vragen en oefeningen dat het lastig is om het in 1000 woorden samen te vatten. Dit artikel beschrijft twee grote onderdelen die in het boek beschreven worden: het creëren van zelfbewustzijn, en het evalueren van je huidige leven aan de hand van vijf aspecten.

 

De eerste paar hoofdstukken in het boek gaan over het CREËREN VAN ZELFBEWUSTZIJN. De gedachte is dat wanneer je jezelf goed kent en vanaf een afstandje naar je eigen gedrag kunt kijken zonder te oordelen, je ook zelf instaat bent om verbeteringen aan te brengen.
Een aantal reflectie vragen om je te doen nadenken over hoe je zelf je eigen leven verbeterd zijn:
“Wat is mijn ware motivatie in mijn leven, en welke behoeften heb ik?” “Hoe effectief ben ik in het afwegen van opties en overgaan tot actie?” “Hoe goed begrijp ik hoe mijn eigen gedrag gestuurd wordt? Deze vragen helpen je om je ervan bewust te worden hoe goed je in staat bent om zelf veranderingen in je leven door te voeren.
Een tweede onderdeel van het zelfbewustzijn is het hebben van een idee van je competenties. Wat zijn jouw unieke kwaliteiten die je succes brengen? Dit is interessant om te weten omdat je bij het selecteren van verbeteracties het best acties kiest die bij je kwaliteiten passen. Een oefening om erachter te komen wat je competenties zijn, is om een lijstje te maken van 10 successen in je leven, op het werk, thuis en in je sociale leven. Schrijf daarna voor elk succes op welke vaardigheden je hebben geholpen om het succes te behalen en kijk of je een trend herkent.
Een derde onderdeel van zelfbewustzijn die in het boek besproken wordt is het kennen van je eigen overtuigingen (jouw mindset). Dit is van belang omdat het gedrag dat mensen vertonen te verklaren valt vanuit een overtuiging. Als mijn overtuiging is dat gezond koken super moeilijk is, is de kans kleiner dat ik ook echt gezond ga koken. Vragen die helpen om je eigen overtuigingen te evalueren zijn: “weet ik welke overtuigingen me geholpen hebben bij de successen in mijn leven?” “weet ik welke overtuigingen mij verhinderen om te groeien in een gebied waar ik nog niet succesvol ben?”
Na het beantwoorden van deze vragen heb je al een goed beeld van hoe goed je jezelf kent, en of je jezelf kunt gaan coachen of dat je beter een externe coach kunt inzetten om je op weg te helpen.

 

Het tweede gedeelte van het boek beschrijft het EVALUEREN VAN VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN JE LEVEN. Life coaching omvat namelijk alle gebieden van je leven, in tegenstelling tot een coach die zich specifiek op 1 thema richt: zoals op het werk, of bij de fitness.
Het eerste aspect is werk en carrière. Om in kaart te brengen hoe je balans op het werk is kun je om te beginnen een overzicht maken van 3 typen werk: betaald werk (om rekeningen te betalen), werk voor andere mensen (zoals zorgen voor familieleden) en passie (werk gelinkt aan interesse en passies, zoals hobby’s) Voor elk van deze type kun je vervolgens analyseren hoeveel tijd je in elke categorie doorbrengt, wat je gevoel en houding bij elk type werk is in een statement van maximaal 10 woorden, en tot slot of deze balans die je hebt op het moment je gelukkig maakt en of er in één of meer van de kolommen verbetering wenselijk is.
Het tweede aspect dat in het boek beschreven wordt is geld en welvaart. Dit is de categorie waarin je kunt evalueren hoe jouw houding tegenover geld is. Wat doe je met je geld? Hoe helpt geld je met het realiseren van je doelstellingen (zie ook een werkweek van 4 uur)? Heb ik een overtuiging t.o.v. geld dat mij in de weg staat gelukkig te zijn? Welvaart wordt gedefinieerd als veel meer dan het hebben van geld. Aspecten zoals het zijn van time-rich, het slim en proactief omgaan met je tijd inclusief de investeringen die je doet in je lange termijn gezondheid en het onderhouden van vriendschappen spelen een grotere rol in het ervaren van rijkdom en kunnen dan ook geëvalueerd worden.
In het derde aspect, mensen een relaties, beschrijft Purdi het belang van zelfvertrouwen als belangrijkste factor in het aangaan van relaties en het onderhouden ervan. Zelfacceptatie, verantwoordelijkheid nemen voor zowel successen als falen in je leven, assertiviteit om je behoeften te kennen en deze kenbaar te maken en persoonlijk integriteit zijn belangrijke pilaren waarin zelfvertrouwen zich uit. Vragen die je jezelf zou kunnen stellen om zelfvertrouwen te vergoten zijn:
“Welke factoren laten mijn zelfvertrouwen groeien of dalen?” “Welke overtuiging heb ik die mij belemmerd om meer assertief te zijn?” “Wat is er goed aan mijn huidige level van zelfvertrouwen?”
Binnen lichamelijke, mentale en emotionele gezondheid passen verschillende aspecten van je gezondheid. Voor elk van de 3 typen kun je wederom reflecteren over hoe gelukkig je op dit moment bent met hoe je ervoor staat. “Wat betekent gezondheid voor jou?” “Hoe veel tijd ben je bereid aan je gezondheid te werken?” “Wat zijn jouw strategieën om gezond te worden/blijven?” Lichamelijke gezondheid heeft te maken met bijvoorbeeld sport en voeding om ziekten te voorkomen. Mentale en emotionele gezondheid heeft te maken met de emoties die je voelt gedurende de dag. Hierbij is het belangrijk om te achterhalen hoe je je voelt, en of je je gevoelens kunt delen met anderen om je beter te voelen.
Tot slot beschrijft Purdri het aspect ontwikkelen en groeien. In dit aspect wordt benadrukt dat continue ontwikkeling bijdraagt aan het ervaren van geluk. Zelfs als je geen life coaching toepast, zal je je continue moeten aanpassen aan veranderende situaties. Wanneer je dat niet doet zal je tevredenheid over het leven minder worden omdat je ‘vastgeroest’ zit in de status quo. Om dit te evalueren kun je kijken naar hoe je je vrije tijd indeelt bijvoorbeeld (nieuwe dingen leren of alleen bankhangen?), of in hoeverre je probeert aan de hand van spiritualiteit je mindset of zelfbewustzijn ontwikkeld.

 

Life Coaching for Dummies is een boek vol met ideeën en vragen die je jezelf kunt stellen wanneer je je eigen leven en geluk onder de loep neemt. In dit artikel heb ik voornamelijk samengevat hoe je je eerste analyse van je leven kunt doorvoeren. In de samenvatting van The Life Coaching Handbook wordt beschreven hoe je vanuit dit startpunt stappen kunt zetten om verbeteringen aan te gaan. Beide boeken zijn een aanrader!

Ga verder naar:

The Life Coaching Handboek – C.Martin (samenvatting)

BRON

Purdi, J., 2010, Life Coaching for Dummies, John Wiley and Sons: Chichester West Susses (UK) (bestel dit boek)