Overslaan en naar de inhoud gaan

Gung Ho! - K. Blanchard & S. Bowles (samenvatting)

Gung Ho

In Gung Ho! vertellen Ken Blanchard en Sheldon Bowles het verhaal van een Amerikaanse fabriek waarin Indiaanse wijsheden een cultuurverandering tot stand hebben gebracht. Deze cultuurverandering veranderde de fabriek van een verliesgevende organisatie naar een winstgevende business. Het Gung Ho programma, de Chinese benaming voor samenwerken, is gebaseerd op eigenschappen van drie dieren, te weten de gedrevenheid van de eekhoorn, de methode van de bever en de gave van de gans. Blanchard en Bowles beschrijven in romanvorm hoe het implementeren van deze drie principes in een werkomgeving resulteren in gemotiveerd personeel en daardoor verbeterde productie output.

In het verhaal wordt de nieuwe plantmanager Peggy aan de hand genomen door indiaan Andy. Ondanks dat de fabriek het slechts presteert van alle fabrieken, is de afdeling van Andy de meest efficiënte van alle fabrieken van de multinational. Peggy vraagt zich af wat het geheim achter Andy’s succes is en laat Andy haar elk weekend meenemen naar het bos om de drie principes van Gung Ho in de natuur te aanschouwen.

Het eerste principe, de basis van Gung Ho, is DE GEDREVENHEID VAN DE EEKHOORN. In de herfst zien we eekhoorntjes druk in de weer om een wintervoorraad eikels aan te leggen. Waarom zijn deze eekhoorntjes zo gedreven? Omdat ze een doel hebben waar ze waarde aan hechten. Zonder nootjes overleven ze immers de winter niet. Dit doel van het werk en het belang wat ze hieraan hechten motiveert de eekhoorntjes om hard te werken. Het maakt het werk wat ze doen de moeite waard.
De gedrevenheid van de eekhoorn is gefocust op de vraag naar een gemeenschap. In een fabrieksomgeving vertaalt de gedrevenheid van de eekhoorn zich als volgt: alle medewerkers weten dat ze iets belangrijks bijdragen aan de wereld (1), werken naar een gemeenschappelijk doel (2) en iedereen plant en acteert op basis van gemeenschappelijke waarden (3). Het grote verschil tussen doelstellingen en waarden is dat doelstellingen zich in de toekomst bevinden (waar wil je heen) en dat waarden het nu zijn.
De manier hoe jij je gedraagt en wenst dat anderen zich gedragen. Een managementtip die in dit hoofdstuk aan bod komt is dat managers moeten handelen naar wat zich op de werkvloer voordoet, in plaats van acteren aan de hand van cijfers op een computer scherm. Een organisatie leiden vanuit cijfers zou in een analogie van een voetbalwedstrijd betekenen dat je als coach van het team kijkt naar het scorebord van de wedstrijd in plaats van de bal en je team.

Het tweede principe wat Gung Ho beschrijft is DE METHODE VAN DE BEVER. Wanneer medewerkers de gedrevenheid van de eekhoorn hebben, voelen dat ze waardevol werk hebben en acteren vanuit gemeenschappelijke waarden, beschrijft de methode van de bever hoe het werk gedaan dient te worden.
Bevers bouwen hun huis met de ingang onder water waardoor de ze beschermd zijn tegen gevaar. Een dam wordt gebouwd om water op een bepaalde hoogte te houden en de doorgang te beschermen (het doel van de bevers). Wanneer de dam doorbreekt gaan alle bevers direct aan de slag om de dam te maken. Er is geen baas bever en niemand maakt werk van andere bevers ongedaan. Ze vertrouwen erop dat elke bever een bijdrage levert aan het werk van de hele groep. De gedrevenheid van de eekhoorn is gefocust op de gemeenschap, de methode van de bever gaat over de rol van elk individu binnen die gemeenschap.
Wederom worden een drietal handvaten aangereikt om de methode van de bever te implementeren in een organisatie. Grenzen moeten duidelijk worden beschreven door leidinggevenden om aan te geven hoe groot het speelveld is (1), naar gedachten, behoeften, gevoelens en dromen wordt geluisterd en geacteerd (2) en medewerkers moeten bekwaam zijn maar ook uitgedaagd worden (3). De management tip die Blanchard en Bowles hierbij schrijven is het betrekken van alle medewerkers bij de verbeteringen. Medewerkers kennen hun eigen werkplek honderd keer beter dan een leidinggevende, dus betrek hen erbij.

 

Het derde en laatste principe van Gung Ho beschrijft DE GAVE VAN DE GANS. Wanneer je een zwerm ganzen ziet hoor je ze continue kwaken. Ze kwaken in het water, in de lucht en er is nooit slechts één gans die kwaakt. Welke bootschap zouden de ganzen elkaar sturen? Ganzen moedigen elkaar aan. Een gave waar mensen veel van kunnen leren. Aanmoedigingen kosten niets, zijn onuitputtelijk en leiden tot intrinsieke motivatie.
Behalve aanmoedigingen zijn ook felicitaties voor behaalde successen een belangrijk instrument om te motiveren. Drie handvaten voor de gave van de gans in een werkomgeving. Felicitaties moeten TRUE zijn (Timely, Responsive, Unconditional en Enthusiactic) (1), anders verliezen ze hun kracht. Scores bijhouden helpt om aan te moedigen (2). Stel je voor dat er geen juichend publiek was bij een voetbalwedstrijd, het zou de wedstrijd een stuk minder leuk maken. De derde tip geeft een creatieve vertaling van Einstein’s meest bekende formule. E = MC2 (Enthousiasm = Money x Congratulationsin het kwadraat) (3). Om mensen te enthousiasmeren zijn zowel materiële beloningen van belang als complimenten en positieve feedback. Of de fabriek na het implementeren van Gung ho weer winstgevend is geworden is niet te achterhalen uit de tekst. Maar door deze aanpak kreeg de fabriek wel extra tijd om zijn prestaties te verbeteren.

Ga Verder naar:

The One Minute Manager - K.Blanchard

BRON:

Blanchard, K. & Bowles, S., 2014, Gung Ho! - Een overtuigende Methode om uw medewerkers te inspireren, Amsterdam: Business Contact. (bestel dit boek)