Overslaan en naar de inhoud gaan

Een werkweek van 4 uur - T.Ferriss (samenvatting)

Een Werkweek van 4 Uur

In Een werkweek van 4 uur (the 4 hour workweek) rekent Timothy Ferriss af met het eeuwig vooruitschuiven van het nastreven van je dromen. Je hoeft niet te wachten tot je pensioen voordat je eindelijk je dromen kunt waarmaken en doen wat je altijd al hebt willen doen. Rijkdom heeft slechts deels met geld te maken en je zult zien dat je voor het merendeel van je dromen geen grote hoeveelheden geld nodig hebt.
Ferriss beschrijft het DEAL-principe, wat staat voor Definitie, Elimineren, Automatiseren en Liberation (bevrijding), om een 9 tot 5 leven te ontsnappen en te leven als een ´Nieuwe Rijke´. Dit artikel focust zich hoofdzakelijk op de eerste twee: Definiëren en Elimineren.

 

De basis van de leefwijze die Ferriss naleeft is gebaseerd op de eenvoudige principes van wat RIJKDOM EN GELUK eigenlijk zijn.
Bij het inbeelden van rijkdom, denkt men vaak aan het zijn van miljonair. Wanneer je echter beter nadenkt wat mensen eigenlijk bedoelen met het nastreven van deze rijkdom, is het niet zozeer het hebben van een miljoen euro op de bankrekening, maar de mogelijkheden hebben om te level zoals miljoenairs dat doen. Het gaat dus om activiteiten en niet om geld.
Een tweede interessante definitie is die van geluk. Wat is geluk? En wat maakt ons gelukkig? Gaat het om iets te hebben? Of iets te kunnen? Ferris beschrijft dat geluk gelijk staat aan opwinding en daar tegenover staat verveeldheid als synoniem van ongeluk. Wil je gelukkig zijn? Zorg er dan voor dat je dingen doet waar je een kick van krijgt! Om geluk na te streven, kun je daarom vragen als ´wat wil ik?´ en ´wat is mijn doel´ vervangen voor: ´waar krijg ik een kick van?´.

 

De eerste stap in het creëren van een nieuwe lijfstijl is te DEFINIEREN wat je gelukkig maakt. Ferris dit aan de hand van het schrijven van ´droomlijnen´. In deze droomlijnen definieer je voor jezelf wat je denkt dat je gelukkig maakt.
In de droomlijn zijn drie verschillende categorieën van dromen te onderscheiden: hebben, zijn en doen. In de eerste categorie schrijf je op van welke dingen je een kick krijgt. Zoals het hebben van een auto, of misschien een collectors item van iets dat je verzameld? De tweede categorie omvat wie je wilt zijn om meer kick in je leven te ervaren. Wil je een taal spreken? Een boek schrijven? Een muziekinstrument spelen? De derde categorie beschrijft activiteiten waarvan je een kick krijgt, zoals plaatsen te bezoeken of activiteiten om uit te voeren.
Na het definiëren van je dromen, is het tijd om te kwantificeren van de kosten van de verschillende dromen. Bij de categorie ´zijn´ is wellicht een tussenstap nodig om te definiëren wanneer je je doel hebt bereikt. Ferris geeft het voorbeeld van het leren van een taal, waarbij het doel kan zijn om een 15 minuten gesprek te voeren met iemand waarvan de taal zijn of haar moedertaal is.
Opmerkelijk aan deze oefening is, dat het geld dat je nodig hebt om de meerderheid van je dromen waar te maken, niet onmogelijk bij elkaar te sparen is. Bovendien zal je na verloop van tijd zien, dat de dromen in de tweede en derde categorie steeds meer worden, en de eerste categorie minder.
De derde stap in de droomlijn beschrijft het definiëren van acties. Welke acties kan ik vandaag doen om een van mijn dromen waar te maken? Welke stappen zet ik morgen? En wat kan ik daarna doen? Je kan bijvoorbeeld dagelijks tijd vrijmaken om een taal te leren, of onderzoek doen hoe je je droom locatie het best kan bezoeken.

Dit is 1 van mijn 3 favoriete
boeken over persoonlijke ontwikkeling:

 

De E in de DEAL methode staat voor ELIMINEREN, en als Lean expert ben ik een groot voorstander van deze stap. Twee onderwerpen die mij het meeste aanspreken in deze stap zijn het principe van tijdmanagement, en het weinig-informatie-dieet.
Mensen worden over het algemeen betaald voor de verantwoordelijk heden die ze hebben en het werk dat ze verzetten. Hoe komt het, dat mensen wereldwijd daar 8 uur per dag voor nodig lijken te hebben? Onze wereld heeft er een handje van om te kijken naar het aantal uur dat iemand aanwezig is, in plaats van te kijken naar de output. Scherpe deadlines en het gebruik van het Pareto principe kunnen helpen om effectiever te werken. Wanneer je 1 week hebt om een rapport te schrijven, ben je genoodzaakt je te focussen op de basis, de belangrijkste 20% die 80% van het mogelijke eindresultaat omvat.
Heb je voor hetzelfde rapport 2 maanden, zal je zien dat je door de 9-5 gedachte veel meer tijd besteed aan het rapport, zonder dat daar super veel extra waarde aan wordt toegevoegd. We maken onze tijd vol en dat is geen goed teken.
Naast het elimineren van de 80% dingen die je op het werk doet die nauwelijks bijdragen aan je output, is de tweede stap om binnen de rest van je tijdsbesteding zaken te elimineren. Hoe besteed jij je vrije tijd elke avond en in het weekend? En welke van die activiteiten dragen bij aan je dromen? Elimineer activiteiten die niet direct bijdragen aan jouw droomlijnen. Een interessant begin is het kijken naar de informatie die we constant ontvangen, via bijvoorbeeld televisie of sociale media. Nederlanders kijken gemiddeld 3 uur televisie per dag (Westendorp & Bodegom, 2015), tijd die mogelijkerwijs slimmer gebruikt kan worden om gelukkiger te worden.
Ferriss beschrijft dat je je bij elke informatie bron moet nagaan of je de informatie direct nodig hebt en/of het belangrijk is om de informatie te hebben. Naast de kijken van televisie kunnen ook het lezen van kranten en tijdschriften, rondsurfen op het internet en het lezen van boeken onder de loep worden genomen.

 

De derde stap van DEAL is AUTOMATISEREN, waarin Ferriss tips beschrijft om zo veel mogelijk werk dat geen waarde toevoegt aan jouw dromen te elimineren of te outsourcen. Ferriss zijn uitgangspunt is dat werk geen voldoening geeft en daarom het ultieme doel zou kunnen zijn om je werkweek terug te brengen naar 4 uur zodat je tijd vrij maakt voor andere dingen. Omdat de meeste mensen voor een baas werken lijkt het mij eenvoudiger om een baan te vinden die je voldoening geeft, waardoor je elke dag een kick krijgt op je werk!
 

De L tot slot, staat voor LIBERATION (bevrijding). Ferris beschrijft het plannen van meerdere mini-pensioentjes om te testen hoe je zelf het liefst wilt leven. In plaats van te wachten tot je na vele jaren van 9-17u gewerkt te hebben om eindelijk te doen wat je een kick geeft, zou je dat zo snel mogelijk moeten doen!

 

De werkweek van 4 uur is een boek dat motiveert om na te denken over de manier waarop je je tijd besteed, thuis en op het werk. Voor de lezers die mij persoonlijk kennen en zich afvragen waar ik al mijn energie en enthousiasme vandaan haal: ik pas het principe van droomlijnen en laag-informatie-dieet al sinds 2010 toe, nadat ik dit boek voor het eerst heb gelezen.

Ga verder naar:

Getting things Done - D.Allen (samenvatting)

 

ook leuk, is deze engelstalige video samenvatting van de werkweek van 4 uur
van FightMediocrity op youtube:

BRONNEN:

Westendorp, R. & van Bodegom D., 2015, Oud worden in de Praktijk – laat de omgeving het werk doen, Amsterdam: Atlas contact (samenvatting / bestel dit boek)

Ferriss, T., 2007, The Four Hour Workweek, Escape 9-5, Live anywhere and Join the New Rich, New York: Crown Publishers (bestel dit boek)