Overslaan en naar de inhoud gaan

Lean huis voor de Werkvloer

In deze serie van 5 artikelen wordt beschreven hoe ik als onderdeel van een Lean team de basis voor continue verbeteren leg bij mijn huidige werkgever. Dit artikel beschrijft het Lean huis voor de Werkvloer, welke de basis vormt voor de lean implementatie. De volgende vier artikelen in deze serie beschrijven de implementatie van elk onderdeel van het Lean huis in meer detail.

Lean is een filosofie die bestaat uit een cultureel aspect een tool aspect. De tools die onder de naam van lean geïmplementeerd worden kunnen worden weergegeven in de vorm van een huis. Vele academici gingen mij al voor en beschreven hun versie van het Lean huis waarin een groot aantal tools beschreven wordt, zoals hieronder weergegeven.

De onderdelen van bovenstaande huizen zijn opgebouwd uit twee gedeelten, een fundament en een aantal pilaren, waarbij het fundament gelegd moet worden voordat de andere tools geïmplementeerd kunnen worden, de pilaren. Het nadeel van de meeste Lean huizen is dat de samenhang tussen de tools die nodig zijn niet in twee zinnen samen te vatten is. Voor de meeste medewerkers zou een dergelijk lean huis dan ook niet in 1 opslag duidelijk zijn.

5 Stappen Lean implementatie
Binnen het Lean programma bij mijn huidige werkgever wordt de Lean implementatie in 5 stappen opgedeeld. De fabriek definieert een visie (1), er wordt een fundament gelegd in de vorm van een pilot (2), het fundament wordt uitgebreid naar alle werkplekken (3), grotere verbeterslagen worden geïmplementeerd (4) en continue verbeteren leidt tot wereld klasse (5). Dit betekent dat alle medewerkers meewerken aan het leggen van het fundament van lean, waarna er in samenwerking met andere disciplines grote verbeterslagen gemaakt kunnen worden.

Lean Huis voor de Werkvloer
Mijns inziens zou een lean huis voor alle medewerkers in één opslag duidelijk moeten maken hoe het fundament voor Lean geïmplementeerd kan worden (tools kant) met een dusdanige samenhang dat medewerkers de tools ook op de juiste manier weten te gebruiken (gedrag). Het Lean huis dat ik aanbiedt geeft vier belangrijke toepassingen weer die als basis gebruikt kan worden om de cultuur verandering tot stand te brengen met als hoogste doel (het dak): blije klanten en gemotiveerd personeel. De vier tools die op elke werkplek geïmplementeerd dienen te zijn voor fase 3 zijn:

  • 6S, zonder orde en netheid geen gemotiveerd personeel. Bovendien helpt 6S om andere problemen tijdig te ontdekken en afwijkingen zichtbaar te maken.
  • Standaard werk. Kennis en vaardigheden dienen vastgelegd te worden in standaard werk om verbeteren mogelijk te maken, te trainen, en om te voorkomen dat belangrijke kennis het bedrijf verlaat wanneer een medewerker het bedrijf verlaat.
  • Communicatie cel is de eerste pilaar van het Lean huis. De communicatie cel is de leidraad voor alle communicatie binnen ploegen, tussen ploegen en tussen afdelingen. Zo blijft iedereen op de hoogte van wat er speelt op de afdeling en binnen de organisatie.
  • Kaizen is de 2e pilaar van het Lean huis. Binnen de organisatie moet iedereen in staat zijn om een verbetering in te voeren en daarmee de standaard te verbeteren.

De vier onderdelen hebben met elkaar te maken. Zo zal door een kaizen (verbetering) het standaard werk worden aangepast, en de nieuwe werkmethode op de communicatiecel worden gedeeld. Pas als de hele organisatie deze methoden omarmt, kunnen grotere verbeter trajecten gestart worden als SMED, Heijunka, Autonoom Onderhoud en Kanban. De wijzigingen die uit deze grotere slagen komen worden dan immers via standaardwerk en de communicatiecel gecommuniceerd en iedereen kan zijn steentje bijdrage door middel van Kaizen.

Opvolging Om de voortang van implementatie van het Lean huis op verschillende afdelingen op te volgen, is het Lean huis opgesplitst in 20 gedetailleerde stappen. Bij de start van implementatie zijn alle vlakken in het Lean huis lichtgroen die naar mate de implementatie vordert donkergroen worden ingevuld. Op deze manier is direct visueel wat de voortgang van de implementatie op een afdeling is en weten alle medewerkers wat de volgende stap in de Lean transformatie zou moeten zijn. Deze 20 stappen worden elk besproken in de uitwerking van de vier onderdelen van het Lean huis in de volgende vier artikelen: 6S, Standaard Werk, Communicatie Cel en Kaizen.

 

Dit is artikel 1/5 in de serie ‘Lean Huis voor de Werkvloer’
Ga verder naar:

6S in de praktijk