Overslaan en naar de inhoud gaan

Lean Thinking - J.P.Womack & D.T.Jones (samenvatting)

Lean Thinking

In Lean Thinking is één van de eerste boeken geschreven over Lean produceren in Amerika. Womack en Jones beschrijven hier 5 principes van Lean (Waarde, de waarde stroom, flow,  Pull en Perfectie) en daarna een aantal handreikingen voor implementatie.
De auteurs beschrijven een duidelijke voordeel van het transformeren van een batch-en-wacht fabriek naar een Lean fabriek: productiviteit zal verdubbelen, doorlooptijden zullen met 90% dalen en ook voorraden zullen met 90% gereduceerd worden.

 

Het eerste deel van het boek beschrijft De 5 PRINCIPES VAN LEAN, welke helpen om muda, of verspillingen, te elimineren.
Lean heeft alles te maken met de definiëren van waarde (value). Hoeveel waarde een activiteit of productonderdelen heeft wordt bepaald door de klant. De auteurs beschrijven dat de echte waarde van het product de handelingen en materialen zijn die nodig zijn om het product te maken (directe arbeidskosten en directe materiaalkosten), de zogenaamde target-cost.
Het tweede principe is de waarde stroom (value stream) welke gedefinieerd wordt als alle activiteiten die nodig zijn om een product langs de drie taken van de fabriek te bewegen:

  1. Problemen oplossen, van ontwerp naar engineering naar productie.
  2. Informatie management, van klantorder via productie tot levering.
  3. Het realiseren van de fysieke transformatie, van materialen naar eindproduct.

Om als organisatie te bestaansrecht te houden is het van belang om geld voor je te laten werken en investeringen zo snel mogelijk terug te verdienen. Het is daarom van belang dat productie waarde door de organisatie stroomd (flow). Stilstaande producten betekent stilstaande cash-flows. Om flow te optimaliseren dienen zaken die stilstand veroorzaken (machine breakdowns, defecte producten, rest materialen) geëlimineerd te worden.
Het vierde principe om Lean te produceren is pull productie, wat betekent dat alleen geproduceerd wordt wanneer de klant om een specifiek product vraagt. Dit geldt zowel tussen de fabriek en de klant als wel de machines binnen productie onderling. Dit betekent dat machines zo min mogelijk op voorraad produceren ongeacht de mogelijk extra omstellingen die nodig zijn om de klantvraag te volgen.
Het vijfde principe van Lean wordt beschreven als perfectie, waarin de waarde stroom continu wordt verbeterd. Via een gestructureerde aanpak dienen verspillingen te worden geëlimineerd aan de hand van de bovenstaande principes.

Deze en meerdere Lean klassiekers zijn
in het nederlands verkrijgbaar:

In deel 3 van het boek beschrijven Womack en Jones een aantal RICHTLIJNEN VOOR HET ACTIEPLAN om een transformatie plan om te zetten in actie beschrijven. Hierin worden onder anderen de volgende tips beschreven:
Breng je waarde stromen in kaart per product familie, zodat duidelijk wordt waar in het proces verspillingen aanwezig zijn welke vervolgens gestructureerd uit het proces gehaald kunnen worden. De tool die hiervoor gebruikt kan worden is de Value Stream Map (VSM).
Begin met het laaghangende fruit, een locatie waar snel zichtbare resultaten kunnen worden gehaald. Snelle resultaten helpen de twijfelende medewerkers te overtuigen van de voordelen van de Lean aanpak.
Reorganiseer de fabrieksvloer naar productfamilies, om flow fysiek zichtbaar te maken in de productiehal. Fysieke aanpassingen vergroten het overzicht in de hal en verminderen de complexiteit van transport tussen verschillende afdelingen.
Ontdoe je van mensen die tegenwerken en de grote massa van medewerkers negatief beïnvloeden. Over het algemeen is dit 10% van de populatie. Uiteraard moet in eerste instantie geprobeerd worden om iedereen te overtuigen van de voordelen van welke verbetering dan ook. Wanneer mensen echter een slechte invloed hebben op de voortgang van een ingezette richting is het altijd het beste om zo snel mogelijk afscheid te nemen van de persoon.
Wanneer iets verbeterd is, verbeter het opnieuw. Het voorbeeld van continue verbetering. De organisatie is nooit klaar met verbeteren.
2 stappen vooruit, 1 stap achteruit is ‘normaal’. Geen stappen vooruit is ontoelaatbaar. Omdat Lean deels te maken heeft met het gedrag van mensen is het goed mogelijk dat medewerkers tijdelijk terug vallen in oud gedrag. Geef dan niet op, maar ga opnieuw met de medewerkers in gesprek.
Pas Lean tools aan naar eigen situatie. Kopieer niet zomaar Lean tools vanuit boeken of andere fabrieken, maar denk na over hoe de tool in jouw specifieke situatie kan helpen verspilling te elimineren.
Train medewerkers in Lean kennis, zodat iedereen problemen kan oplossen en een grondoorzaakanalyse kan doen om verspillingen te verminderen.

 

Lean Thinking is een van de oudste klassiekers uit de Amerikaanse Lean Literatuur. De vele voorbeelden in het boek geven naar mijn mening relatief weinig handvaten om aan de slag te gaan met de Lean tools in een eigen organisatie. Gelukkig zijn er sinds 1996 nog vele boeken geschreven die hier beter op aan sluiten.

Ga verder naar:

Creating a Lean Culture - D.Mann (samenvatting)

BRON:

Womack, J.P., Jones, D.T., 1996, Lean Thinking - Banish Waste and Create Wealth in your Corporation, New york: Free Press

 

Meer over Lean lezen? Dit zijn 3 top
Lean boeken in het Nederlands: