Overslaan en naar de inhoud gaan

De Supermarkt

De Supermarkt

De Supermarkt is één van de 3 pull strategieën die bij Value Stream Design als connectie tussen twee processen geïmplementeerd worden kan. Deze wordt echter alleen geïmplementeerd wanneer one piece flow en FIFO (First In First Out) geen optie zijn.
Een supermarkt is een methode om voorraad te beheren wanneer er verschillende producten op voorraad gehouden worden, waarvan niet bekend is in welke volgorde ze gebruikt gaan worden. Dat betekent dat de (interne) klant willekeurige producten uit de supermarkt neemt, waarna de leverende machine de weggenomen producten in de supermarkt weer aan vult. De meest gebruikte signaleringstool dier hiervoor gebruikt wordt is Kanban.
In dit artikel wordt beschreven in welke situaties een Supermarkt waardevol kan zijn, hoe de locatie en de grootte van de supermarkt bepaald kan worden en hoe de supermarkt in de praktijk omgezet kan worden.

 

Een SUPERMARKT is dus eigenlijk een veelvoud van FIFO straten naast elkaar. Wanneer werkstation B verschillende kleuren hulzen nodig heeft, maar niet bekend is in welke volgorde en hoeveelheden elke kleur nodig is, zal tussen station A en B een voorraad van elke kleur liggen. Bij vijf kleuren zouden dit vijf FIFO straten zijn. Omdat de grootte van de hoeveelheid voorraad direct samenhangt met de variatie aan producten is het altijd wenselijk om te proberen FIFO te produceren, omdat dan de nodige tussenvoorraad in dit voorbeeld met 80% kleiner wordt.

 

WANNEER is een Supermarkt zinvol? In situaties waarin FIFO en One Piece Flow beide geen opties zijn, zoals wanneer:

  • Value Streams samen komen of splitsen. Het knooppunt tussen twee Value Streams is dan een Shared Resource, die óf voor de ene, óf voor de andere Value Stream aan het werk is.
  • De Value Stream een Made-to-stock strategie vervuld, waarbij een Finished Goods inventory in de vorm van een supermarkt een logische keuze is.
  • Bij Variabele en of hoge Lead Times naar leveranciers toe, kan een magazijn volgens het supermarkt principe aangestuurd worden, bijvoorbeeld wanneer het dagelijkse interval op 1 dag ligt, terwijl leveranciers wekelijks nieuwe onderdelen leveren.
  • Lage betrouwbaarheid van het downstream werkstation, om voor fouten in de producten te bufferen,
  • hoge omsteltijden van het downstream werkstation, om batches te verzamelen voor deze verder verwerkt worden.

In laatste twee gevallen is de uitdaging om Kaizens te definiëren om betrouwbaarheid te verhogen en of omsteltijden te verlagen, om de Supermarkt overbodig te maken en de flow te verbeteren door middel van een FIFO straat.
 

 

DE GROOTTE VAN DE SUPERMARKT in elk van bovenstaande situaties wordt gedefinieerd door de tijdsspanne die overbrugd moet worden, voor elk product in de supermarkt. Voor elk van de hierboven beschreven situaties is het interval waarop de supermarkt voor een specifiek product aangevuld kan worden de belangrijkste factor:

Aantal posities = Vraagproduct per Intervalaanvullen + Safety stock

Een Plan For Every Part database (PFEP) kan bij een grote hoeveelheid aan producten nuttig zijn. In deze database worden alle interessante details voor elk onderdeel in de supermarkt beschreven waaronder de leverancier, hoe het product verpakt en geleverd wordt, hoe vaak het gebruikt wordt, etc.
 

 

In de praktijk zijn er twee vormen van een supermarkt, een supermarkt met Kanban kaarten en een supermarkt met 2-bin-systeem, waarbij de fysieke bakken als Kanban signaal fungeren.
DE SUPERMARKT MET KANBAN is weer gegeven in illustratie 1. Elke positie in de supermarkt gaat gepaard met een kanban kaart, waarop alle informatie staat die nodig is om de voorraad aan te vullen, zoals productnaam, leverancier, aantal producten per kar en natuurlijk de locatie van de supermarkt.
De kanban kaart is in dit systeem de werkopdracht voor het werkstation upstream van de supermarkt, om een bepaald product te maken. Meestal worden kanban kaarten op een bord visueel gemaakt.
Dit type supermarkt kan in principe altijd worden ingezet.


Illustratie 1: voorbeeld van een supermarkt met Kanban signalen

 

Een 2-BIN SYSTEEM SUPERMARKT is een werkwijze waarin bakken worden ingezet als Kanban signalen. Elk product heeft 2 bakken gevuld met materiaal. Wanneer een bak leeg is, wordt deze boven op het rek gezet, zodat de transporteur weet dat deze gevuld moet worden (zie illustratie 2).
Dit type Supermarkt wordt vaak gebruikt voor goedkope en kleine hulpmaterialen die op verschillende werkstations nodig zijn, zoals schroeven en ringetjes, omdat het bij deze hulpmiddelen geen probleem is om een groot aantal stuk op locatie te hebben staan.


Illustratie 2: voorbeeld van een 2-bin-systeem

 

De supermarkt is na One piece Flow en FIFO de laatst mogelijke manier om Pull te implementeren en het doel van de supermarkt is ook altijd om deze kleiner te maken, of zelfs overbodig te maken door over te kunnen stappen op FIFO of One Piece Flow. Met behulp van Kanban kaarten en of bakken, kan de hoeveelheid voorraad in de supermarkt aangepast worden, door kaarten of bakken toe te voegen of juist uit het systeem te halen.

 

Ga verder naar:

Lean Toolbox - Kanban