Overslaan en naar de inhoud gaan

Leadership and The One Minute Manager - K. Blanchard (samenvatting)

Leadership And the One Minute Manager

In Leadership and the One Minute Manager beschrijven Kenneth Blanchard en Particia en Drea Zigarmi de kracht van situationeel leiderschap. In dit deel uit de One Minute Manager serie wordt een ondernemer aan de hand genomen om met eigen ogen situationeel leiderschap te ervaren waarna ze uitgebreid uitleg krijgt van de One Minute Manager over de drie vaardigheden van een situationeel Leider: Flexibiliteit, Diagnosticeren en Contracteren.
 

Blanchard et al. Beschrijven de drie vaardigheden van een situationeel leider als volgt. De eerste vaardigheid die een situationeel leider moet hebben is de FLEXIBILITEIT om verschillende soorten leiderschap stijlen toe te kunnen passen. Directief, coachend, ondersteunend en delegerend leiderschap. Deze vier typen leiderschap zijn in een kwadrant te plaatsen met de mate van directief gedrag op de eerste- en mate van ondersteunend gedrag op de tweede as.

De tweede vaardigheid die elk situationeel leider bezit is de vaardigheid om in te schatten welke leiderschapsstijl per situatie gebruikt dient te worden, het DIAGNOSTICEREN. De keuze van leiderschapsstijl hangt van de persoon af, en van de situatie waarin die persoon zich bevind. Het functioneren van een medewerker hangt af van twee factoren: competentie en betrokkenheid. Beiden hebben in de ontwikkeling van mensen een trend.

  • Vaardigheid is afhankelijk van iemands kennis en vaardigheden en kan aangeleerd worden door middel van training en ervaring. De vaardigheid van mensen begint altijd laag, en groeit bij ontwikkeling naar hoog.
  • Betrokkenheid is een combinatie van zelfvertrouwen en motivatie, waarbij motivatie gedefinieerd wordt als persoonlijke interesse en enthousiasme om een taak goed uit te voeren. Betrokkenheid kent een andere trend dan vaardigheid, begint doorgaans hoog, wordt vervolgens lager naar mate iemand vaardiger wordt, en stijgt dan weer bij verdere ontwikkeling.

Er ontstaan vier fasen van ontwikkeling, die samenhangen met de vier typen leidinggeven die nodig zijn bij elk van die fasen:

  Een belangrijke regel is dat elk van de leiderschapsstijlen in bepaalde situaties positief zijn, mits in de juiste situatie gebruikt. De ondernemer vraagt zich af of medewerkers niet ontevreden raken als ze merken dat zijn anders behandeld worden dan hun collega’s. Het antwoord van de One Minute Manager zit in de derde vaardigheid. CONTRACTEREN houdt in dat de leidinggevende afspraken maakt met zijn of haar medewerkers. Er dienen niet alleen afspraken gemaakt te worden over doelstellingen die de medewerker zal nastreven, maar ook de leiderschapsstijl die hij of zij daarbij geschikt acht. Idealiter vraag je als leidinggevende aan de medewerker wat hij of zij denkt dat een geschikte leiderschapsstijl is op basis van zijn of haar eigen perceptie van ontwikkelingsniveau voor een bepaalde taak. Wanneer blijkt dat de medewerker zich vergist heeft, kun je de leiderschapsstijl altijd in overleg aanpassen.

Ga Verder naar:

Gung Ho! - K.Blanchard