Overslaan en naar de inhoud gaan

Servant Leadership Across Cultures - F.Trompenaars (samenvatting)

Servent Leadership Across Cultures

In Servant Leadership Across Cultures beschrijven Fons Trompenaars en Ed Voerman het belang van Servant Leadership (ondersteunend management) in een multiculturele organisatie. In dit artikel wordt de definitie van Servent Leadership beschreven, en zeven managementprincipes van Servant Leader, welke in het boek aan de hand van managementdilemma´s gedefinieerd worden. Deze 7 management principes kunnen mijns inziens gelinkt worden aan de 7 culturele dimensies beschreven in Trompenaars boek: Riding the Waves of Culture

 

Een van de eerste statements die Trompenaars en Voerman maken, is dat SERVANT LEADERSHIP niet zomaar een nieuwe management stijl is, maar een een manier van leven welke ontstaat vanuit een innerlijk geloof dat je missie als leider is, om anderen aan te moedigen en hen de mogelijkheid geven hun talenten te ontwikkelen. 
Het woord Servent (dienaar) beschrijft de onderscheidene manier waarop Servant Leadership met macht om gaat. Leiden en Dienen zijn met elkaar in balans. De Servant Leader leidt om te dienen, en dient om te leiden.
De volgende alinea´s beschrijven 7 management dilemma´s met elk ogenschijnlijk tegenoverliggende waarden die de Servant leader met elkaar integreert.

 

LEIDEN DOOR TE DIENEN, beschrijft het integreren van Leiden en Dienen (de culturele dimensie particularisme versus universalisme). Een probleem met traditioneel leiderschap op basis van autoriteit is, dat belangrijke informatie niet naar de hiërarchische top vloeit omdat de medewerkers zich nicht gesteund voelen. Mensen zeggen liever wat ze denken dat de manager wil horen, in plaats van de waarheid.
De eerste uitdaging van de Servant Leader is dan ook om uit te zoeken wat de behoefte van de gemeenschap is die hij leidt, en die behoeften te vervullen door zijn autoriteit te gebruiken.

 

BETERE REGELS DOOR MIDDEL VAN UITZONDERINGEN, beschrijf de balans tussen het universalisme en het particularisme. Wanneer je een recensie schrijft over het restaurant van een vriend waarbij het eten slecht is, zou je dan de relatie met die vriend boven de waarheid stellen (uitzondering maken / Particularisme), of zou je een eerlijke recensie schrijven (regel eren  / universalisme)?
In organisatie context beschrijft dit dilemma het verschil tussen management op basis van bureaucratie (veel regels) of een management op basis van principes (weinig regels). De auteurs beschrijven dat een organisatie op basis van principes ondersteund door regels de organisatie het meest brengt.

 

HET COMBINEREN VAN DE KRACHT VAN TEAMS EN HET INDIVIDUEEL beschrijft een uitdaging omdat er culturen zijn waarin het collectief centraal staat en persoonlijk beloning taboe is, en culturen waarin het individu centraal staat waarin persoonlijke beloning een belangrijke motivator vormt.
In ideale vorm worden zowel teams als individuen gemotiveerd en dat kan volgens Trompenaars en Voerman via beloningen worden gerealiseerd: beloon teams voor individuele creativiteit (Collectivisme)  en beloon individuen voor Teamwork (Individualisme).

 

RATIONELE CONTROLE EN PASSIE beschrijft de balans tussen hoofd en hart, de ratio en emotie. Zoals bij alle andere uitdagingen, bezit de Servant Leader de gave om beiden te integreren. Emoties geven diepte aan gedachten (ratio), en gedachten komen tot level wanneer ze aan emoties worden gekoppeld.
In de organisatiecontext wordt deze dimensie aan de hand van serieus (seriousness) en humor (playfulness) beschreven. De meest effectieve manier van leren en verbeteren omvat een integratie van beiden. Een bekende methode waarbij zowel serieus als met humor geleerd wordt is ´serious play´, waarin collega´s door middel van spel niet alleen een methode of principe leren (ratio), maar ook elkaar (emotioneel). Dit is ook de reden waarom simulatie spelen in trainingen een positieve werking op de groep hebben.

 

ZIE ZOWEL DE ONDERDELEN ALS HET GEHEEL beschrijft de uitdaging van de servant leader die behoord bij de culturele dimensie Specifiek versus Diffuus.
Een Servant Leader bezit de gave van conceptualiseren, waarin hij een overzicht bewaard van de huidige en toekomstige staat van een proces (het geheel), en aan de hand van verschillende stappen (delen) de reis naar de toekomstige staat kan begeleiden.
Daarnaast beschrijft de term work-life integration het integreren van het onderdeel en het geheel. het integreren van werk en privéleven betekent dat een de persoon zo veel mogelijk zichzelf is in de verschillende rollen die hij heeft. Beiden zijn  onderdelen van de persoon, en het hoogst haalbare is dat de verschillende rollen elkaar versterken. Dit is duidelijk een andere manier van denken als de term work-life balance, waarin het uitgangspunt lijkt te zijn dat het één altijd ten kosten gaat van het andere.

 

HET INTEGREREN VAN DE KORTE EN LANGE TERMIJN beschrijft de uitdaging van de servant leader op de culturele dimensie van sequentiële versus chronische omgang met tijd. Een klassiek voorbeeld is dat R&D relatief veel tijd nodig heeft om een kwalitatief goed product te ontwikkelen (lange termijn), en dat Marketing altijd sneller dan mogelijk dat product wil hebben (korte termijn). 
De Servant leader heeft de opgave om lange en korte termijn met elkaar te vervlechten, door dagelijks werk te koppelen aan de organisatie visie. Door dit overzicht te scheppen kan de samenwerking tussen teams, afdelingen of locale organisaties verbeterd worden.

 

Tot slot de zevende uitdaging: HET INTEGREREN VAN PUSH EN PULL als uitdaging op de dimensie van interne- versus extern georiënteerde culturen. Deze uitdaging wordt beschreven als het continue verbeteren van interne processen en producten (push) op basis van wat de klant wil hebben (pull). Als leiderschapscompetentie beschrijven de auteurs het kunnen luisteren als belangrijkste eigenschap om de twee werelden, de interne teamgenoten en externe klant, samen te kunnen brengen.

 

Servant Leadership across cultures kan deels gezien worden als een vervolg op de door Trompenaars geschreven klassieker: Riding the waves of Culture. Waar in de klassieker de culturele dimensies beschreven worden waarin culturen kunnen worden vergeleken, beschrijft dit boek een aanzet om als als manager in een omgeving met verschillende culturen te acteren, door de uitersten van elk van de dimensies met elkaar te integreren.

 

Ga verder naar:

Bringing Out the Best in People - A.C. Daniels (samenvatting)

BRON:

Trompenaars, F., Voermen, E., 2009, Servant Leadership Across Cultures - harnessing the strength of the world´s most Powerful Management Philosophy, Oxford (UK): Infinite Ideas Limited