Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruik je Verstand - T.Buzan (samenvatting)

Gebruik je Verstand

In ´Gebruik je Verstand´ beschrijft Tony Buzan hoe je effectiever kan studeren. De eerste druk dateert uit 1974, maar de meeste technieken die beschreven worden zijn nog steeds relevant. In dit artikel worden vijf onderwerpen die in het boek aan bod komen uitgelicht, sneller leren lezen om stof sneller op te nemen, het gebruik van ezelsbruggetjes en mind maps om effectiever aantekeningen te maken, en presentatie tips om anderen te helpen jouw inhoud beter op te nemen.

 

De eerste stap om SNELLER TE LEZEN is om te begrijpen waarom de meeste mensen langzamer lezen als mogelijk is. Dit heeft te maken met de manier waarop wij leren lezen. Wij leren lezen door woorden stuk voor stuk te herkennen en daarom focussen wij onze ogen tijdens het lezen over het algemeen ook op individuele woorden.
De meeste van ons lezen dus woord voor woord, terwijl onze hersenen zijn in staat om meerdere woorden tegelijk te verwerken. Dat onze hersenen dit kunnen is goed nieuws, want tijdens het lezen is het doel de zin te begrijpen, de samenhang van verschillende woorden, en niet elk woord op zichzelf.
De techniek die het mogelijk maakt om sneller te lezen is dan ook om op elke 3 a 4 woorden te focussen. Dit betekent dat je je ogen bij een gemiddeld boek richt op 3 a 4 locaties in de zin. Hiermee kan al veel tijdswinst gehaald worden.
De beste manier om deze techniek te leren is door te oefenen. Een oefening is het meermaals lezen van dezelfde tekst. Eerst lees je zo snel mogelijk voor 5 minuten, daarna lees je hetzelfde stuk in 4 minuten, daarna in 3 minuten en tot slot in 2 minuten. Herhaal deze cyclus vervolgens met steeds met het volgende stuk tekst, en je zult zien dat je steeds sneller leest.
Voorafgaand aan het lezen van een lange tekst, begin je met het doornemen van de inhoudsopgave en blader je de tekst door. Op deze manier leer je het raamwerk of de lijst van de stof kennen, wat het eenvoudiger maakt wat je leest in een context te plaatsen. Dit werkt precies hetzelfde als wanneer je een puzzel legt: je begint met de randen, en vult daarna het midden in.

 

Buzan beschrijft vervolgens tenminste twee EZELSBRUGGETJES om je te helpen meer te onthouden: het Acroniem, en het getal-rijm-systeem.
Het acroniem principe betekent dat je een groep van woorden onthoud aan de hand van de begin letters. In de praktijk hoeft dat niet eens 100% overeen te komen, het doel is dat het acroniem je helpt de woorden terug te vinden. Een voorbeeld is het binnen lean veel gebruikte DOWNTIME voor de 8 type verspillingen, of 6S voor het orde en netheid principe, wat zes woorden met de letter ´S´ omvat.
Het getal-rij-systeem is een tweede methode waarmee tot tenminste 10 woorden of statements kunnen worden onthouden. Bij deze methode bedenk je voorafgaand voor jezelf rijmwoorden op de cijfers 1 tot en met 10, bijvoorbeeld 1 steen, 2 thee, 3 brie, et cetera. De truc is nu om een verhaal te bedenken waarin het bepaalde rijmwoord voorkomt, wat je later associeert aan hetgeen je eigenlijk wil onthouden. Hoe vulgairder of sensueler de associaties zijn, des te makkelijker onthoudt je ze.
De rijmwoorden voor 1 tot en met 10 kun je vervolgens voor verschillende rijtjes inzetten. Je plaatst simpelweg het woord in een andere context.

 

Het vierde principe dat ik wil uitlichten is het MAKEN VAN MIND MAPS. Bij het maken van aantekeningen wordt vaak in hele zinnen geschreven, een tijdrovende opgave. 90% van de woorden hebben we eigenlijk niet nodig om de stof te begrijpen of later te kunnen herhalen. Dit kan efficiënter.
De eerste stap van goede aantekeningen maken, of memory cards, zoals Buzan dat noemt, is om de woorden uit de tekst of het hoorcollege te filteren die van belang zijn voor de boodschap die geleerd dient te worden.
De volgende stap is het visueel weergeven van de samenhang van die verschillende woorden. De tekst is dan getransformeerd in een zogenaamde Mindmap. Zo kan een boomdiagram worden getekend, waarin elk steekwoord zich vertakt in meerdere andere steekwoorden, of een cirkel in het midden van waar uit verschillende vertakkingen ontstaan met onderwerpen.

 

Als vierde onderdeel beschrijft Buzan een paar tips voor mensen die anderen graag wat willen leren, tips voor HET PRESENTEREN van bepaalde stof. Buzan heeft verschillende colleges geanalyseerd (2 uur per college) en aan studenten gemeten wat ze aan het college hebben onthouden.
Het gros van de theorie die na ongeveer 60 minuten verteld werd, werd slechts door 40% van de studenten onthouden. Er waren echter ook gedeelten die 80% van de studenten onthouden hadden. Dit waren associaties (voorbeelden, metaforen) en wanneer de informatie op unieke wijze gepresenteerd wordt.
Daarnaast bleek dat mensen vaak stof welk aan het begin en het einde van een presentatie verteld werden, dan stof uit het middelste gedeelte. De onthoudt-curve heeft zelfs een U-vorm, hoe langer het theorieblok duurde, des te minder werd onthouden.
Het beste theorieblok waarin 1 onderwerp wordt uitgelegd duurt volgens Butan 20-40 minuten, waarbij de U relatief ´plat´ blijft en de luisteraars het meeste van de stof zullen onthouden.

 

Tot slot wordt in dit boek de kracht van REPETITIE beschreven. Wanneer je niet alleen iets wilt begrijpen, maar voor de lange termijn wilt onthouden – of wilt dat je publiek iets voor langere tijd onthoud- , is het belangrijk om repetitie in te bouwen in de leermethode. Buzan beschrijft, dat van 1 uur leerstof, 80% van de inhoud na 24 uur al wordt vergeten wanneer deze stof slechts 1 keer is gepresenteerd. De volgende herhalingsmethode zorgt ervoor dat je de stof vele malen langer onthoudt:

  • Na 1 uur stof, herhaal je de belangrijkste punten in 10 minuten
  • 24 uur na het lezen, herhaal je dezelfde punten in 2-4 minuten
  • na 1 week herhaal je de punten nogmaals in 2 minuten
  • na 1 maand wederom in 2 minuten
  • en tot slot na een half jaar nog een keer in 2 minuten.

 

Gebruik je verstand is een eenvoudig te lezen boek, voor studenten en trainers, die helpen om het gehele leerproces te verbeteren; Lean leren zo gezegd. Ik kan het boek daarom ook aanbevelen aan eenieder die zich bezig houdt met het geven van trainingen of colleges, en aan mensen die zelf in de leerbanken zitten.

Ga verder naar:

Talk Like TED - C.Gallo (samenvatting)

BRON:

Buzan, T., 1979, Gebruik je Verstand -  Handleiding voor effectiever studeren, gemakkelijker oplossen van problemen en het ontwikkelen van een eigen manier van denken, Baarn (NL): Uitgeverij Mingus.