Overslaan en naar de inhoud gaan

Machine Platform Crowd - A.McAffee & E.Brynjolfsson (samenvatting)

Machine Platform Crowd

In Machine, Plantform, Crowd, beschrijven Andrew McAfee en Erik Brynjolfsson drie grote trends binnen industrie 4.0:  de de procesverandering van mind naar machine, de product aanbodverandering van product naar platform, en organisatorische veranderingen van core naar crowd.
 

Deel 1 beschrijft DE TREND VAN MIND NAAR MACHINE. Deze trend van automatiseren heeft zijn laatste doorbraak in de jaren 90 gehad, wanneer het internet en computers het mogelijk maakten om mensen te ondersteunen met het nemen van beslissingen (zie ook de samenvatting van: only humans need apply). Computers doen het routine werk, en mensen gebruiken oordelen vervolgens over de data en nemen een beslissing.
Er is alleen één probleem. Onderzoek van Daniel Kahneman laat zien dat de mens niet goed is in het nemen van rationele beslissingen om de volgende vier redenen: wij filteren informatie omdat er te veel informatie beschikbaar is, we vullen zelf de lege gaten in wanneer we iets niet begrijpen, we trekken te snel conclusies vanwege tijdsdruk en wij vereenvoudigen informatie in ons hoofd wanneer het te complex wordt.
De oplossing is simpel: laat machines beslissingen voor ons nemen en deze vier problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Er zijn nu al voorbeelden van deze vorm van automatiseren. 35% van sales op Amazon komen van de geautomatiseerde suggesties van producten om te kopen. Één studie op basis van het diagnostiseren op basis van medische scans toont aan dat mensen 46% van de beslissingen minder presteerde dan een automatische diagnose.
Er zijn nog wat uitdagingen in dit veld. Hoe kunnen wij machines betere beslissingen voor ons laten nemen? Er bevind zich vandaag de dag nog veel human discrimination in de algoritmes. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer je het woord ‘grandma’ googled, er meer meer blanke mensen op de foto’s verschijnen omdat het algoritme leerd dat er op foto’s met blanke mensen vaker wordt geklikt. Dit is uiteraard ethisch niet correct.
Een tweede uitdaging is wat de auteurs de gebroken been regel noemen. Mensen kunnen automatisch nieuwe informatie in overweging nemen bij het nemen van een beslissing, maar een machine moet deze nieuwe regel als input krijgen voordat de informatie in overweging genomen kan worden. In dit voorbeeld gaat een man elke dinsdag avond naar de bioscoop tot hij op een gegeven moment een been breekt. De meeste mensen zullen automatisch afleiden, dat hij waarschijnlijk komende dinsdagen niet naar de bioscoop zal gaan, omdat hij zich moelijker kan verplaatsen. Een computer zal zonder nieuwe input nog steeds voorspellen dat de man naar de bioscoop gaat, wanneer er geen specifike regel in het algeritme is ingebouwd, welke voorschrijft dat wanneer iemand zijn been breekt, hij waarschijnlijk niet naar de film gaat. Wij weten niet wat wij weten, en daarom zijn nog niet alle algorithmes perfect. Door middel van Data, Algorithmes, Netwerken, Clouds en Exponentieel groeiende prestatie van hardware (DANCE) leren machines echter steeds sneller.
Tot slot kunnen machines zelfs ook al creatief werk doen. Zij kunnen gebouwen ontwerpen die orgineler van design zijn als mensen ooit hadden kunnen denken, en componeren muziek die automatisch goed in het gehoor liggen. Zolang de data voldoende is, kan een computer een design leveren. Ook dit zal in de toekomst meer een meer gebeuren.

Het tweede gedeelte van dit boek gaat over het veranderen van het  productaanbod VAN PRODUCT NAAR PLATFORM. Waar tot voor kort de meest succesvolste organisaties een bepaald product aanboden, zijn op dit moment de grootste organisaties diegene die een platform aanbieden.
Drie voorbeelden van platformen die de markt radicaal hebben veranderd zijn: de newsbranche, waarin de verkoop van kranten tot 70% minder is geworden, muziek platformen, waardoor tussen 1999 en 2014, 45% minder muziek is verkocht, en de online retailing, waardoor tussen 2005 en 2015, 20% van de winkelcentra in de VS hun deuren hebben moeten sluiten.
De auteurs beschrijven vier eigenschappen van een succesvol platform. Als eerste is het vroeg erbij zijn belangrijk, om gebruik te kunnen maken van het netwerk effect. Hoe meer mensen al lid zijn van jouw platform, hoe moeilijker het wordt voor een concurrent om martkaandeel te winnen. Ten tweede kun je voordelen behalen uit verkoop can complementaire goederen. Wanneer er een nieuwe app voor IOS wordt ontwikkeld, gaat de vraag naar iPhones omhoog.  Ten derde is het hebben van een open platform belangrijk, om creativiteit en innovatie te stimuleren. Zo heeft hetspel Angry Birds de vraag naar smartphones doen stijgen, zondar dat Apple of Samsung daar iets voor heeft hoeven doen. Tot slot voorkomen sucesvolle platformen negatieve verassingen. Platformen als Uber hanteren vaste prijzen voor ritten, wat de consument rust geeft.
Alle platformen kenmerken zich door een economie van gratis, perfect en direct. Het zijn digitale omgevingen, waarin marginale kosten nul zijn, en toegang, reproductie en distributie van de service kostenloos voor de organisatie. De uitdaging van de platform eigenaren is om de service die ze bieden goedkoop te houden om hun netwerk tevreden te houden. Wordt de service te duur, dan kan  het netwerk zich tegen het platform keren en naar een ander platform vertrekken.

 

De derde trend, VAN CORE NAAR CROWD wordt in deel drie beschreven. Met core doelen de auteurs op een groep van professionals die de content van producten en service bepalen, het liefst achter gesloten deuren. Dit in tegenstelling tot het gebruik maken van de crowd, de menigte, waarin openheid en zelf-organisatie ertoe leiden dat grote groepen mensen zelf producten op de markt brengen.
Hoe komt het dat de menigte steeds vaker de core verslaat? Één reden is de organisatorische mismatch in bedrijven. De wereld om ons heen veranderd zo snel, dat één buitenstaander al snel meer weet, dan de enige expert binnen het bedrijf. Bovendien heeft de buitenstaander geen last van de vaak vertragende bureaucratie waarmee de interne expert te maken heeft. De tweede reden die de auteurs beschrijven is de eenvoud waarmee je verschillende disciplines en ervaring kunt ophalen in de menigte. Binnen de organisatie zijn alle medewerkers verbonden aan een bepaald verleden, of aan een bepaald vakgebied. Buiten de organisatie kun je zeer eenvoudig een mening vinden van mensen in andere vakgebieden of met een heel ander organisatorisch verleden.
Het gevaar van de trend van core naar crowd, ligt in het betrouwbaarheid van de content die gecreerd wordt, zoals de trend van fake-news op social media. Een mogelijke oplossing voor dit soort problemen ligt volgens de auteurs ook bij de crowd: met rating systemen kan de crowd zelf producten en services beoordelen, en daarmee lage kwaliteit producten en services uit de markt verdrijven.
Tot slot beschrijven de auteurs een aantal trends, waarin taken van een organisatie naar de menigte wordt gedecentraliseerd (zie ook de samenvatting van ‘Vertrouwen in de Slimme Samenleving’). Zo zal het internet steeds meer een rol spelen voor educatie en informatie waardoor de rol van leraren veranderd. 3D printen zorgt ervoor dat particuleren meer zelf kunnen produceren, waardoor de rol van productiebedrijven veranderd. Blockchain technologie en crowdfunding technologie zorgen ervoor dat financiele contracten en transacties plaats vinden met veel minder invloed van de banken.

 

Machine Platform Crowd is een prachtige inleiding in de veranderingen die we meemaken in de manier waarop bedrijven hun geld verdienen. Ik geloof dat de auteurs met deze drie trends een belangrijk punt maken, en dat het belangrijk is voor de huidige organisaties om in te spelen op deze trends, om op de lange termijn profitabel te blijven.

Ga verder naar:

Vertrouwen in de Slimme Samenleving - S.Klous & N.Wielaard (samenvatting)

BRON:

McAffee A., Brynjolfsson, E., 2017, Machine Platform Crowd – Harnessing Our Digital Future, New York: Norton & Company (bestel dit boek)

Reactie toevoegen