Overslaan en naar de inhoud gaan

Make It Stick - P.C.Brown (samenvatting)

Make It Stick

In hun boek make it stick, beschrijven Brown, Roediger en McDaniel aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, hoe wij het beste leren. Waarom is dit interessant? Omdat het antwoord niet het continue herlezen van dezelfde tekst is, ondanks dat dit de meest gebruikte studiemethode is die studenten gebruiken om zich voor een tentame voor te bereiden.
Dit artikel beschrijft de traditionele theorieen over studiemethoden die aantoonbaar voor de lange termijn niet werken, daarna de studiemethoden die bewezen zijn wel goed te werken en tot slot wat je kan doen om het leren nog verder te vergemakkelijken in trainingen en lessen.

 

We beginnen met de THEORIEEN OVER LEREN DIE NIET WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND ZIJN.  De auteurs beschrijven een aantal methoden die wetenschappelijk gezien geen positieve invloed hebben op het beheersen van de stof die geleerd moet worden op de lange termijn.
De eerste daarvan is het herlezen van tekst. Ook al is dit de methode die tot 80% van de studenten op de universiteit gebruikt om de stof eigen temaken, is het wetenschappelijk nooit aangetoond dat het herlezen van een tekst bijdraagt aan het begrijpen van het achterliggende concept van die tekst.  De reden hiervoor is simpelweg, dat bekendheid met de tekst niet hetzelfde is als het begrijpen van de concepten die erin beschreven worden. Er is ook aangetoond, dat het herlezen van een tekst geen positieve invloed heeft op het onthouden van de content op de lange termijn. Op de korte termijn scoren studenten iets hoger wanneer zij een tekst twee keer hebben gelezen, maar op de lange termijn niet.
Een tweede theorie die nooit door de wetenschap is bewezen, is de impact van de voorkeur leerstijl. Uiteraard kun je een voorkeur hebben voor luisteren of lezen, maar het probleem is hetzelfde als met het herhalen van een tekst. De manier hoe de content wordt aangeboden is niet het hetzelfde als het begrijpen ervan.
Ten derde werkt ook het traditionele blokken (cramming) de avond voor een tentamen niet voor de lange termijn. Tijdens een onderzoek bleek dat 2 dagen na het tentamen, 50% van de stof die de studenten de avond voor het tentamen erin gestampt hadden alweer vergeten waren. De studenten die de hieronder beschreven technieken gebruikten daarentegen, vergaten slechts 13% na 2 dagen.

 

Gelukkig beschrijven de auteurs ook STUDIEMETHODEN DIE WEL AANTOONBAAR WERKEN.
De eerste ervan is het uitwerken van de stof waarover je net geleerd hebt. Met uitwerking van de stof (elaboration) bedoelen de auteurs dat je nadenkt over wat de content voor jou betekent, hoe je het in je eigen woorden zou beschrijven, en hoe het past binnen de andere kennis die je al hebt. Hoe meer je de nieuwe inhoud koppelt aan andere kennis, hoe beter je in de toekomst de nieuwe kennis zult onthouden.
De tweede methode is reflecteren op de stof. Het is aangetoond, dat het actief nadenken over wat je afgelopen dag geleerd hebt een meer positieve invloed heeft op het lange termijn geheugen, dan het simpelweg opnieuw doornemen van hetzelfde materiaal, zelfs al weet je op de korte termijn niet meer alles wat je hebt gelezen. Sterker nog, hoe moeilijker het is om te herinneren wat je hebt geleerd, hoe beter je het in de toekomst onthoud.
De derde methode, gekoppeld aan het reflecteren, is het testen van je kennis. De auteurs beschrijven dat groepen studenten die 3 kleine toetsen hebben gedaan tijdens de college-uren, een volle punt meer scoorden op hun tentamen. Uiteindelijk beoordeelden zij de kwaliteit van de colleges ook hoger dan de contacturen waar het testen van kennis niet toegepast werd.
De vierde methode is het mixen van type problemen. Traditioneel worden problemen type voor type beschreven in boeken en besproken in colleges. Als hapklare brokken wordt de student uitgelegd hoe 1 bepaalde situatie opgelost moet worden. Helaas dienen problemen zich in het echte leven niet op een logische volgorde aan. De auteurs schrijven dat studenten die problemen door elkaar heen oefenen gedurende de leerperiode op de korte termijn slechter scoren op tests, 60% ten opzichte van 89% correct, maar op de langer termijn beter: 63% ten opzichte van 20% van studenten die de type problemen één voor één geleerd hebben op te lossen.
Tot slot helpt het om bovenstaande methoden toe te passen in een langer tijdsbestek (spacing) in plaats van slechts op één moment over de te leren content na te denken. Het herhalen van de stof op verschillende dagen heeft een positieve uitwerking op het onthouden ervan.

 

Wat kunnen we hiervan leren? De auteurs beschrijven verschillende tips HOE JE EEN TRAINING OF LES KUNT VERBETEREN aan de hand van de hierboven beschreven methoden.
De eerste tip heeft te maken met  het uitwerken van de stof. Hierdoor kun je de opdracht geven een samenvattingen schrijven, maar bijvoorbeeld  ook schetsen en of mind maps. Naast het feit dat de cursisten of leerlingen op deze manier beter bekend raken met de stof, heeft het uitwerken van de stof nog een ander voordeel: hun hoofd raakt er (in tegenstelling tot het herlezen van teksten) niet vol van omdat ze creatief bezig bent.
Omtrent het testen van kennis kun je natuurlijk tijdens de contacturen de groep te overhoren. Door middel van vragen stellen kun je de groep laten nadenken wat ze de vorige les hebben geleerd. Bij een schriftelijke overhoring kun je die beter aangekondigd doen, en daarbij ook uitleggen waarom de overhoring goed is voor het lange termijn leervermogen van de studenten. Om het overhoren ook nog te combineren met uitwerken en reflecteren van de stof, kun je studenten die verschillende antwoorden hebben gekozen met elkaar in discussie laten gaan om erachter te komen welk antwoord het juiste is.

 

Make it stick is een boek dat vele interessante bevindingen en adviezen staan, waarvan er in dit artikel slechts een paar beschreven staan. Zoals de meeste lezers van dit boek schrijven in recensies had ook ik graag gehad dat ik deze kennis had opgedaan toen ikzelf nog in de studiebanken zat. Dan had ik mijzelf een hoop uren aan herlezen van stof kunnen besparen...

Ga verder naar:

Een Opgeruimde Geest – D.Levitin (samenvatting)

BRON:

Brown, P.C., Roediger, H.L., & McDaniel, M.A.,  Make It Stick - The science of Successful Learning, USA: Harvard University Press (bestel dit boek)