Skip to main content

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI - introductie

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een bekende tool om mensen op basis van hun persoonlijke voorkeuren in te delen in 16 verschillende typen. Dit gebeurt op basis van de door Carl Jung vier typen voorkeuren: Introvert-Extravert, Sensing-iNtuition, Thinking-Feeling en Judging-Perceiving.
Twee van deze assen worden ook gebruikt in de basis van het Insights Discovery model, en drie van deze assen worden gebruikt om de 4 kleuren van Insights te splitsen tot de 8 kleuren van Insights Discovery.
Dit artikel bespreekt voor elk van de 4 assen de voorkeuren op basis van het boek Type Talk At Work (Kroeger, Thuesen, & Ruthledge, 2002).

 

De ENERGIE VOORKEUR geeft aan waar je als persoon je energie vandaan haalt. Dit wordt beschreven als de Introverte of de Extraverte voorkeur.
Introverte mensen halen hun energie vanuit zichzelf. Dit zijn mensen die goed alleen kunnen werken en het effectiefst zijn wanneer zij de tijd krijgen om de gewonnen informatie in een meeting naderhand te kunnen verwerken.
Extraverte mensen halen hun energie van anderen. Dit zijn de mensen die hardop denken en zelf pas hun mening herkennen nadat zij deze hebben uitgesproken. Zelfs wanneer niemand in de ruimte wat zegt, hebben de extraverte mensen toch het gevoel, dat het geholpen heeft om de ruimte te betreden en om ´advies´ te vragen.

 

De INFORMATIE VOORKEUR beschrijft hoe je als individu informatie verzameld, op basis van Sensing (gewaarwording) of iNtuition (intuïtie).
Mensen met een voorkeur voor Sensing nemen alle data letterlijk zoals deze gepresenteerd wordt, in het hier en nu. Dit helpt om snelle beslissingen te maken. 70% van de Amerikaanse populatie heeft deze voorkeur (Kroeger, Thuesen, & Ruthledge, 2002).
Mensen met een voorkeur voor iNtuition nemen de data die zij waarnemen, en vertalen deze naar theoretische modellen, zien verbanden en redenaties. Voor iNtuition mensen is het exacte getal niet zo van belang, een ´ongeveer´ is voldoende om de modellen in hun hoofd op te kunnen bouwen. Mensen met de voorkeur voor iNtuition leven meer in de toekomst dan in het nu en 30% van de Amerikaanse populatie heeft deze voorkeur (Kroeger, Thuesen, & Ruthledge, 2002).

 

De BESLUITVORMINGSVOORKEUR beschrijft hoe je als individu het liefst besluiten neemt: op basis van Thinking (denken) of Feeling (voelen).
Thinkers zijn de rationele personen die elke beslissing onpersoonlijk kunnen maken en daardoor snel een besluit kunnen nemen. Logica en analytisch zijn twee andere woorden die de Thinkers beschrijven.
Feelers zijn de mensen die elk besluit subjectief afwegen en daarbij rekening houden met de mensen die bij de beslissing betrokken zijn. Harmonisch is een woord dat Feelers ook goed beschrijft.
 

De LEVENSSTIJL VOORKEUR beschrijft hoe je als individu door het leven gaat: tot in detail gepland (Judging) of juist met veel ruimte voor spontaniteit (Perceiving).
Iemand met de voorkeur voor Judging houdt van het maken van planningen en houdt zich daar dan ook star aan. In extreme vorm moet zelfs ontspanning of spontaniteit worden ingepland, omdat een judger in de valkuil kan lopen te lang door te gaan met het afronden van zijn of haar taken. Een judger is ook altijd op tijd.
Een Perceiver daarentegen staat meer open voor nieuwe informatie, en kan zich goed aanpassen aan de omstandigheden. Waar een Judger begonnen is een plan af te werken en nieuwe informatie graag negeert, is de Perceiver altijd bereid met nieuwe vragen te komen wanneer nieuwe informatie beschikbaar is, en eventueel zelfs bereid het hele plan overboord te gooien en een nieuw plan te maken.

 

Het is niet zo, dat iemand die Introvert is, niet over zijn of haar plannen kan praten, of dat een Thinker geen rekening kan houden met de gevoelens van andere mensen. Het gaat hier SLECHTS OM VOORKEUREN, wat beschrijft hoe wij het liefst op een situatie zouden reageren. Elk persoon zal zich in elk van de 8 voorkeuren gedeeltelijk herkennen. De kans is echter groot, dat je toch een voorkeur hebt voor 1 van de 2 extremen in elke as.

We kunnen wanneer we bewust nadenken ook de andere voorkeur inzetten wanneer dit in een situatie gewenst is. Dit kost echter meer energie.
Top management bestaat voor 90% uit Thinkers (Kroeger, Thuesen, & Ruthledge, 2002). Dit betekent echter niet, dat je als Feeler niet kan doorgroeien tot het hoogste niveau. Wanneer je ´het spelletje´ mee leert spelen kun je met hard werken doorgroeien tot het top management, je zal alleen veel meer stress ervaren dan natuurlijke Thinkers (Kroeger, Thuesen, & Ruthledge, 2002).
 

Om het MBTI type te bepalen, neem je voor elke voorkeur de eerste letter van het woord, behalve bij iNtuition, waar de ´N´ gebruikt wordt om dat de I al voor Introvert gebruikt wordt (dit is ook de reden waarom iNtuition met een hoofdletter N geschreven wordt in boeken en artikelen over de MBTI).
In totaal zijn er 16 combinaties mogelijk, waaronder mijn persoonlijke type INTJ, wat betekent dat ik een voorkeur heb voor Introversie, iNtuition, Thinking en Judging. De kans is groot dat ik goed kan samenwerken met mensen die 3 of 4 gelijke voorkeuren hebben. Voor mensen met ik 1 of zelfs geen gemeenschappelijke voorkeur deel, wordt samenwerken met mij een uitdaging die extra aandacht vraagt.

Het hebben van verschillende voorkeuren binnen een team, een werkrelatie of zelfs een vriendschap, kunnen tot conflicten leiden. Typewatching helpt om de verschillende voorkeuren van mensen in kaart te brengen en dan stil te staan bij hoe elk individu zijn of haar gedrag kan aanpassen om de ander tegemoet te komen. Een organisatie heeft alle voorkeuren nodig om effectief en efficiënt werken te kunnen en er zijn daarom ook geen goede en slechte eigenschappen. De uitdaging van de organisatie bevindt zich daarin om de verschillen bespreekbaar te maken en te zorgen dat iedereen in zijn of haar kracht kan werken.

ga verder naar:

Diep Werk - C.Newport (samenvatting)

BRON:

Kroeger, O., Thuesen, M., & Ruthledge, H. (2002). Type Talk at Work. New York: Dell Publishing. (bestel dit boek)