Skip to main content

Lean Production - Other

The four levels of Lean Maturity

As a real lean enthusiast, I am stunned how many people introduce lean tools in their processes without success.

Yellow Belt DMAIC (3/3): Improve & Control

Dit is het derde artikel in de serie over de D2MAIC p

Yellow Belt DMAIC (2/3): Measure & Analyse

Dit is het tweede artikel over D2MAIC projecten.

Yellow Belt DMAIC (1/3): Discovery & Define

Projecten vormen een belangrijk onderdeel van ieder

Project Value Stream Mapping

Value stream mapping is the tool that is used to improve process flow.

Dilbert en Lean

Lean en priorisering van KPI´s:

6S op kantoor

Lean is een cultuur, een manier van denken, en bevat principes en tools die overal toegepast kunnen worden; thuis, in

Hoe implementeer je een Performance Management System

Deze 7,5 minuut video legt uit hoe een Performance Management Systeem werkt.

5x Waarom voorbeeld: Jefferson Memorial

In deze video wordt de ´5x waarom´ toegepast om het probleem van het afbrokkelende standbeeld op te lossen.

Lean uitgelegd in 90 seconden

Een korte (engelse) uitleg over vier principes van Lean: Pull, One-Piece-Flow, Takt and Zero-defects:

Te druk om te verbeteren?

Proudly stolen from:

Cartoons - Verspillingen

3 slideshows met verschillende Cartoons van de 8 verspillingen:

Cartoons - 5S

5 slideshows met cartoons die 6S visualiseren:

Het Andon Proces

Andon Process infografic,