Overslaan en naar de inhoud gaan

Yellow Belt DMAIC (2/3): Measure & Analyse

D2MAIC

Dit is het tweede artikel over D2MAIC projecten. Het eerste artikel omschreef de discovery en de define fase van het project. Dit artikel gaat over de volgende twee fases van D2MAIC: measure en analyze. 

 

De define fase wordt gevolgd door de MEASURE FASE. Deze fase heeft ook drie doelen: een gedetailleerd begrip van het proces krijgen, bepalen welke metrieken gebruikt kunnen worden om het vermogen van het proces te meten, en het bepalen van een systeem om de proces mogelijkheden te verzamelen en te meten. Tools welke gebruikt kunnen worden in de measure fase zijn de value stream map (VSM), de metrische keuzetabel en controle grafieken.

Value stream mapping is een lean tool welke gebruikt kan worden om processen gedetailleerd in kaart te brengen gebaseerd op zowel de stroom van goederen en de stroom van informatie. Data boxen maken het mogelijk om belangrijke aspecten van iedere stap in het proces te vermelden, zoals omsteltijden, doorlooptijden en machine beschikbaarheid, wat de value stream mapping een goede tool maakt om een value stream te (her)ontwikkelen. In traditionele lean initiatieven wordt eerst een huidige situatie value stream map getekend, waarna een toekomstige situatie map ontwikkeld kan worden. Een voorbeeld van een hele simpele value stream map is afgebeeld in figuur 1. Meer informatie over het vastleggen van de huidige situatie VSM kan gevonden worden in het artikel over value stream mapping, en meer informatie over het verbeteren van de VSM kan gevonden worden in het artikel over 8 steps of future state value stream mapping.

Figuure 1: een voorbeeld Value Stream Map

 

De value stream mapping zou het team moeten helpen met het bepalen van de correcte metrieken om het succes van het project te meten. Wanneer de VSM juist gedaan wordt kan alle belangrijke informatie van het proces gevonden worden in de data boxen zodat het team de hierop gebaseerde metrieken kan selecteren. Om de cirkel met de vorige fasen van het project te sluiten kan een metrische keuzetabel gecreëerd worden om de van de VSM geselecteerde metrieken te linken aan de eerder bepaalde CTQ's van de klanten. Een voorbeeld van de metrische keuzetabel is afgebeeld in figuur 2. 

Figuure 2: metriek selectie tabel

 

De beheersgrafieken (control charts) kunnen gebruikt worden om de prestatie van een geselecteerd metriek te volgen. De beheers grafiek is een grafische visualisatie van de resultaten van één metriek waar een bepaalde bandbreedte van variatie toegelaten is tussen een Upper Control Limit (UCL) en een Lower Control Limit (LCL). Wanneer het proces onstabiel is en buiten deze twee limieten gaat is actie nodig aangaande het analyseren van de procescriteria welke tot dit resultaat geleid hebben. De controle grafiek is gevisualiseerd in figuur 3 hieronder. 

Figuur 3: voorbeeld van een beheersgrafiek (control chart)

 

 

Na de measure fase komt de ANALYZE FASE. Dit is de fase waarin de verzamelde data gebruikt wordt om de directe oorzaken voor de eerder bepaalde problemen in de discovery en define fase te vinden. Tools welke in deze fase gebruikt kunnen worden zijn stroom analyse en verschillende directe oorzaak analyse technieken zoals de 5x Why en het Ishikawa diagram. Het grootste verschil tussen de projecten en de kleinere A3 of practical problem solving is dat in deze complexe projecten directe oorzaken bevestigd moeten worden door gebruik van het in de define fase bepaalde meetsysteem. 

De 5x Why analyse is een tool welke je helpt om de mogelijke oorzaak van een probleem te blijven zoeken om er zeker van te zijn dat je achter de directe oorzaak komt. Naar mijn persoonlijke mening kan de directe oorzaak maar een van twee dingen zijn: of er ontbreekt een standaard (of de standaard is niet correct) of de standaard is niet bekend bij degenen die ermee moeten werken. In beide gevallen, het is duidelijk wat de tegenmaatregel van de directe oorzaak zou moeten zijn: je moet de standaard of creëren of bijwerken, of je moet mensen trainen in het gebruik ervan. Binnen technische projecten zijn voorbeelden van standaarden die ingesteld moeten worden; machine instellingen, short interval control standaarden of schoonmaak standaarden. Nogmaals, het is belangrijk om te controleren of de acties welke voortkomen uit de tegenmaatregelen een impact hebben op de in de measure fase bepaalde metrieken, Een voorbeeld van de 5x Why wordt beschreven in het artikel over practical problem solving

Het Ishikawa diagram, ook wel bekend als een visgraatdiagram, is een brainstorm tool welke jou kan helpen om de directe oorzaken van een probleem te identificeren. Wanneer een simpele 5x waarom analyse jou niet helpt om de directe oorzaak te vinden dan kan het projectteam over mogelijke oorzaken brainstormen door deze structuur te gebruiken, waarvan figuur 9 een voorbeeld is. Iedere graat van de vis stelt een categorie van een mogelijke oorzaak voor en ze worden traditiegewijs in groepen van 4 of 6 geplaatst welke allemaal met ‘M’ beginnen. In dit voorbeeld is het fishbone diagram ook een 6M diagram, met de categorieën; Measurement, Material, Machine, Mother Nature, Man Power and Method. 

Figuure 9: voorbeeld van een Ishikawa diagram (visgraat diagram)

 

Measure en analyze zijn de derde en vierde fases van het D2MAIC project. Dit zijn de fases welke het project een snel tempo geven, metingen worden geselecteerd om het probleem wat moet worden opgelost te kwantificeren. De metrieken worden ook gebruikt om verbeteringen in de toekomst te bevestigen. In de analyze fase wordt data geanalyseerd om een richting voor actie op te stellen. Deze acties worden in deel drie van deze serie beschreven: de improve en control fase.

Ga verder naar:

Yellow Belt DMAIC (3/3): Improve and Control phase