Skip to main content

The Art of People - D.Kerpen (samenvatting)

The Art of People

In zijn boek The Art of People beschrijft Dave Kerper 53 tips in 11 categorieën om je people skills te verbeteren. De categorieën variëren van het beter begrijpen van jezelf en anderen, tot het verbinden met, en het leiden en inspireren van mensen. Dit artikel beschrijft de tips die mij het meest aanspreken.

 

In de eerste categorie beschrijft Kerpen de skills die nodig zijn om MENSEN TE BEGRIJPEN. Één methode is het gebruik van de Myers-Briggs Type Indicator, maar een eenvoudigere manier is het stellen van een paar vragen, waardoor je een ander binnen 3 minuten beter kent dan je meeste vrienden (aldus Kerpen). Wanneer je iemand ontmoet, probeer dan niet in de val van de small-talk te vallen, maar gebruik deze vragen om een goed gesprek te voeren:

  • Wat is op dit moment het hoogtepunt van je professionele/prive leven?

  • Als je genoeg geld had om met pensioen te gaan, wat zou je dan vandaag doen?

  • Wie is jouw role model en waarom?

Wanneer je deze vraag stelt, luister dan goed naar het antwoord en vraag door. Een simpele reactie kun je geven door te zeggen: “vertel me meer daarover”.

 

In de vierde categorie worden tips beschreven om beter met MENSEN TE VERBINDEN. De eerste tip die Kerpen beschrijft is de kracht van het spiegelen en het valideren.
Spiegelen betekent dat je nadat iemand zich geuit heeft, jij in dezelfde woorden herhaald wat je hebt gehoord. Het is belangrijk dat je precies dezelfde woorden gebruikt als dat je gehoord hebt, en dat je oprecht geïnteresseerd bent in de andere persoon. Zonder oprechte interesse werkt spiegelen niet.
Valideren brengt spiegelen tot het volgende niveau. Dit betekent dat je niet alleen herhaald wat de ander je heeft verteld in zijn of haar woorden, maar dat je een inschatting maakt hoe die persoon zich voeld en dat toevoegd aan je reactie. Je interpreteerd als het ware het gevoel dat je denkt opgepikt te hebben. Wanneer je denkt dat iemand boos is, zou je kunnen zeggen: “dat klinkt alsof je boos bent.”

 

De vijfde categorie beschrijft tips om MENSEN TE BEINVLOEDEN. De belangrijkste tip is om eenvoudig te luisteren. Luister naar wat anderen je vertellen, en spiegel en valideer wat je hoord. Mensen voelen zich goed wanneer zij zich gehoord voelen, en dit is de beste manier om dat toe doen. Kerpen beschrijft zelfs, dat een goed luisteraar meer positive impact heeft om een ruimte vol mensen dan een extraverte high energy prater.
De tweede tip in deze categorie is het vragen naar wat je wilt. Afwachten in de hoop dat de ander heeft begrepen wat jouw behoeften zijn kan teleurstellingen tot gevolg hebben. Bij het vragen naar wat je graag wilt, is het ergste dat je kunt overkomen dat de persoon “nee” zegt.

 

In de zesde categorie worden tips beschreven die MENSEN VAN GEDACHTEN DOEN VERANDEREN. Het mooie aan deze tips is, dat ze niets met overtuigen te doen hebben, maar juist met overgeven en gas terug nemen.
De eerste vuistregel bijvoorbeeld is: “het kiezen voor geluk in plaats van gelijk”. Wat is belangrijker: dat je je gelijk krijgt, of dat beide partijen na een discussie op een prettige manier uit elkaar gaan? Je kunt een discussie zelfs afsluiten door je over te geven en te zeggen dat je voor geluk kiest over het halen van je gelijk. Dit zal de andere persoon aan het denken zetten en wie weet komt hij of zij je wel tegemoet.
Een tweede tip in deze categorie is het vragen naar wat andere mensen belangrijk vinden. Of het nu je partner is of je baas, vraag wat de 5 belangrijkste dingen voor die persoon zijn en zorg ervoor dat je aan deze punten voldoet. Hiermee win je veel goodwill en zal de persoon ook meer open staan voor wat voor jou belangrijk is.

 

Tot slot nog een paar kleine tips over LEIDING GEVEN.
Wanneer iemand je vraagt hoe het met je gaat, is het enige juiste antoord: het gaat fantastisch! Dit is een reactie die hoofden doet draaien en andere mensen in de ruimte zich afvragen hoe je dat doet, waarom het zo goed met jou gaat, en hoe zij dat gevoel ook kunnen krijgen. Wanneer je mensen wilt leiden, is dit de gouden tip!
Als leidinggevende heb je ook te maken met conflicten. De tip van Kerpen om met conclicten om te gaan, is om duidelijk te communiceren dat jij er bent om te helpen. Geef duidelijk aan dat jouw rol is om te helpen een oplossing te vinden waardoor beide partijen zich tevreden voelen. Hiermee geef je aan dat je niet zult oordelen of partij zult trekken.
Een andere rol als leider is om mensen te inspireren en daarvoor is de belangrijkste boodschap: het gaat niet om jou! Het is de taak van een leider om een visie te hebben en deze te kunnen communiceren, maar wanneer je mensen wilt inspireren is het niet genoeg om je eigen verhaal te vertellen. Je moet je proberen in anderen te verplaatsen. Wat zou de visie voor een ander kunnen betekenen? Waar ziet de persoon zichzelf in 6 maanden of een jaar en hoe kan de visie daarbij helpen?

 

The Art of People is een boek dat eenvoudig weg leest. Met 53 tips die elk een paar bladzijden beslaan, is het een boek met veel ideeen die kort worden uitegeligd. Omdat er zo veel verschillende tips instaan, is het boek voor een groot publiek interessant, en kan bijna iedereen hier tips uithalen om hun eigen people skills te verbeteren.

Ga verder naar:

Type Talk at Work - O.Kroeger, J.M.Thuesen & H.Rutledge (samenvatting)

BRON:

Kerpen, D. (2016). The Art of People - The 11 simple skills that will get you everything you want. UK: Portfilio Pinguin. (bestel dit boek)