Overslaan en naar de inhoud gaan

De Verandervesting

De Verandervesting

In deze serie artikelen worden de Lean tools die op management niveau ingezet kunnen worden om een organisatie verandering richting een Lean Cultuur te sturen beschreven. Gemotiveerd door het concept van de change journey map heb ik de vrijheid genomen met eenzelfde uitgangspunt een eigen model voor verandering te ontwerpen: De Verandervesting. Vanwege mijn persoonlijke specialisatie in Lean management de uitwerking van het model gericht op een organisatie verandering richting een Lean cultuur. De invulling van het model is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen van als change-agent en de literatuur die ik bestudeerd heb om nieuwe ideeën op te doen voor verbeteringen in de organisatie waar ik werkzaam ben.

ACHTERGROND Helaas bestaat er niet één model dat in alle situaties een succesvolle organisatieverandering garandeert door middel van een aantal sequentiële stappen. Dit komt omdat elke organisatie anders is, met elk eigen onderliggende systemen (harde kant) en culturele waarden (zachte kant). In mijn persoonlijke zoektocht naar theorie en modellen om een culturele verandering te faciliteren kwam ik echter één model tegen dat mijn aanmoedigde om alle leerervaringen te kunnen combineren in één enkel model: de Change Journey Map van Purokuru en Nauheimer (2010). Cultuurverandering is als een reis die achteraf te tekenen is op een grafische plattegrond. Op de plattegrond staan meerdere locaties aangegeven die medewerkers bij een organisatorische verandering kunnen bezoeken. Er is geen volgorde van stappen en plaatsen kunnen meerdere keren bezocht worden. De change journey map biedt een structuur om over na te denken, maar geen invulling van concrete modellen of stappen. Daarnaast is het model extra complex omdat het maar liefst 23 te bezichtigen plaatsen bevat.  

WAAROM EEN VESTING? De vesting geeft een zekere mate van urgentie aan. De meeste organisaties bevinden zich in een markt waar concurrentie een rol speelt en het van belang is om de concurrenten een stap voor te blijven. De vesting staat symbool voor de gedrevenheid om het marktaandeel wat je hebt te verdedigen en waar mogelijk uit te breiden. Als de organisatie niet verdedigt en geoptimaliseerd wordt, zal op de lange termijn het bestaansrecht van de organisatie verminderen, en een concurrent het marktaandeel overnemen. Om medewerkers te overtuigen van de noodzaak van verandering is er een zekere mate van urgentie nodig (Kotter, 1995). De vesting symboliseert de urgentie. In de vesting staan verschillende gebouwen die de behoeften van zowel het bestuur als de inwoners van de vesting vertegenwoordigen. Elk gebouw staat symbool voor een verzameling van functies die ik in mijn rol als change agent nodig heb bevonden om een verandering in goede banen te leiden. Ik onderscheid zes gebouwen in de verandervesting: de stadspoort van doelstellingen (1), de drukkerij van transparantie (2), de markt van verbetermethoden (3), de universiteit van verbetervaardigheden (4), het stadhuis voor democratie (5) en het klooster van reflectie en gerichte groei (6).

 

DE GEBOUWEN

De gebouwen in de vesting zullen in de volgende artikelen uitgebreid worden beschreven:

De stadspoort van doelstellingen bevat de principes van Hoshin Kanri en het investeren in de People Value Stream, waarin het vertalen van de organisatie visie in meetbare handelings indicatoren centraal staat. 
Het Postkantoor omvat het belang van communiceren binnen de organisatie. het gebruik van Communicatiecellen staat hier centraal, om de sturing en verantwoording over de vastgestelde indicatoren te faciliteren.
De Markt van Methoden beschrijft de behoefte voor een organisatie om een eigen Lean Roadmap te ontwerpen. Het Lean huis voor de Werkvloer staat hier centraal.
De Universiteit van Verbetervaardigeheden  onderschrijft het belang van continu leren en investeren in medewerkers. De methode van leren kan door middel van trainingen, kaizen events en persoonlijke coaching.
Het stadhuis van Democratie beschrijft het management dilemma over de hoeveelheid vrijheid medewerkers behoren te krijgen bij het verbeteren van hun eigen werkplek en hoe bottom-up verbeteren tot stand komt in de organisatie.
Het klooster van Reflectie en Persoonlijke Groei tot slot, beschrijft het wellicht belangrijkste aspect van Lean Manufaruring, het belang om stil te staan bij de huidige manier van werken en het opstellen van een plan om te verbeteren met gerichte focus.

Dit is artikel 1 in de serie 'De Verandervesting'
Ga verder naar:

De stadspoort  van Doelstellingen - Hoshin Kanri

BRONNEN:
Kotter, J.P., 1996, Leading Change, USA: Harvard Business School Press. (samenvatting)

Purokuru, V. & Nauheimer, H., 2010, The Change journey Map website: http://www.changejourney.org