Overslaan en naar de inhoud gaan

Insights Discovery deel 2: de 8 typen

Insight Discovery

In deel 1 van deze serie artikelen beschreef ik al de 4 kleuren van Insights Discovery, waarin mensen kunnen worden ingedeeld aan de hand van introversie versus extraversie en denken versus voelen. Carl Jung beschreef echter nog een derde voorkeur die bepaald hoe mensen beslissingen nemen: gewaarwording versus intuitie. De samenhang tussen deze drie voorkeuren is als volgt: mensen zijn introvert extrovert, verzamelen informatie doormiddel van gewaarwording of intuitie, en zij nemen vervolgens een beslissing op basis van denken of voelen. 
Wanneer we deze derde categorie van psychologische voorkeuren in acht nemen, kunnen wij de vier kleuren van insights verder opgedeeld worden in 8 typen. Vier basis kleuren, en een overgangs kleur tussen de aanliggende kleuren.

 

De waarnemende as van Jungs psychologische archetypes beschrijft GEWAARWORDING VERSUS INTUITIE en beschrijft de manier waarop wij informatie opnemen.
Waarnemers zijn de mensen die de situatie inschatten door naar hun zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen) te luisteren. Deze mensen hebben een voorkeur voor pragmatisme, focussen zich op het nu, zijn nuchter, feitelijk en nauwkeurig.
Intuïtief zijn de mensen die verbanden leggen tussen de zintuigen. Dit zijn mensen die als het ware een zesde zintuig gebruiken om wat zij waarnemen met hun zintuigen te vertalen naar een achterliggende betekenis en verbanden. Dit zijn de mensen die toekomstgericht zijn, generaliserend, fantasievol, abstract en inspirerend.
Wanneer we deze psychologische typen combineren met de introverte en extraverte karakters besproken in het artikel over de 4 kleuren van Insight Discovery ontstaan nog 4 rollen: Introverte waarnemers, extraverte waarnemers, introvert intuïtief en extravert intuïtief. 2 van deze rollen zijn terug te vinden in de 8 rollen van Insights Discovery.

De hierboven beschreven as van gewaarwording versus intuïtie helpen de 4 kleuren van Insights op te delen in ACHT TYPEN OP HET KLEURENSPEKTRUM. Hier volgt een overzicht van de 8 typen van Insights Discovery.
Beslisser (rood) zijn de extraverte denkers. Ze zijn resultaat gericht, assertief en goed in het nemen van beslissingen. De beslisser wil graag orde houden en gebruikt graag harde data om productiviteit en voortgang te meten. Beslissers houden van competitie en het hebben van controle, streven naar succes en voortgang en hebben angst voor verliezen van controle en falen.
Motivator (oranje) zijn de extravert intuïtieve mensen. Dit zijn de positieve denkers, de enthousiastelingen die anderen motiveren voorwaarts te gaan. Zij beschikken over de gave om verbanden te vinden tussen verschillende gebeurtenissen en daaruit een meerdere nieuwe mogelijkheden te creëren. Zij houden van avontuur en ongelimiteerde mogelijkheden, streven naar prestige en respect, en hebben angst dat anderen hun te weinig waardeert of begrenst.
Inspirator (geel) zijn de extraverte voelers. Dit zijn overtuigende mensen, creatief, en bezitten people skills. Zij kunnen niet alleen hun eigen gevoelens goed uiten, maar ook gevoelens van andere mensen ontdekken en lezen wat zij nodig hebben. Dit zijn de mensen die zorgen dat iedereen zich op hun gemak voelt binnen de groep. Inspiratoren houden van interactie en overal bij betrokken te worden. Zij streven naar populariteit en goedkeuring en hebben angst voor afkeuring en eenzaamheid.
Bemiddelaar (lime). Dit zijn de voelers. Zij helpen graag anderen, delen graag ideeën en zijn flexibel. Bemiddelaars houden van intimiteit en affectie, streven naar menselijke connecties en willen graag verschil uit maken. Ze hebben angst voor afzondering en afwijzing. De bemiddelaars kunnen hoog scoren zowel de combinatie introverte intuïtie als de combinatie extraverte gewaarwording.
Supporter (groen) zijn de introverte voelers. Zij zijn goede luisteraars, goed in team werken en loyaal. Zij zijn goed in het bepalen wat goed of slecht is, wat hun eigen drijfveren zijn en die van anderen. Dit voelen doen zij op basis van hun onderbuik gevoel. Supporters houden ervan om anderen te helpen streven naar harmonie en acceptatie, en zijn bang voor conflict en verandering.
Coördinator (licht blauw). Dit zijn de mensen die hoog scoren op introversie en gewaarworden. Zij zijn goed in tijd management, het maken van planningen. Daarnaast zijn zij goed in het leren van het verleden en te voorkomen dat eenzelfde fout nog een keer optreed. Daarnaast worden oude tradities en gewoonten gerespecteerd. Coördinatoren houden structuur en veiligheid, streven naar correctheid en hebben angst voor risico´s en chaos.
Observator (blauw), zijn de introverte denkers. Goed in het definiëren van structuren, het analyseren van data en hebben vaak goede productkennis. Zij houden van het uitpluizen van een idee of probleem. Wanneer zij een probleem communiceren is het belangrijk woorden te gebruiken die exact bij de situatie passen. Observatoren houden van logica en feiten, streven naar begrip en de objectieve waarheid. Zij hebben angst voor tijdsdruk en verwarring.
Hervormers (paars). Zijn de denkers. Ze zijn vastberaden, goed in het bijhouden van prestatie en zijn zeer gedisciplineerd. Hervormers houden van problemen oplossen, streven naar perfectie en excellence en hebben angst voor kritiek en gebrek aan perfectie. De hervormers kunnen scoren over het algemeen hoog op de combinatie introverte intuïtie of de combinatie extraverte gewaarwording.

 
Door het toevoegen van de 3e as van Intuïtie en gewaarwording kunnen we personen specifieker indelen dan alleen op basis van de 4 basis kleuren van Insights Discovery. Doordat de 8 typen in het wiel een beetje gedraaid zijn, kan een persoon vanuit zijn of haar voorkeurskleur in drie verschillende rollen bewegen. To kan iemand met een rode voorkeur (externe denker) een hervormer (tegen blauw aan), beslisser (klassiek rood) of motivator (tegen geel aan) zijn. 
De 8 typen van Insights Discovery hebben elk hun voorkeuren, sterkten en zwakten. Het begrijpen hoe je als persoon zelf in elkaar zit helpt om stresssituaties te voorkomen en daarmee in je eigen valkuil te stappen. Daarnaast helpt het om aan anderen te kunnen communiceren waar het in een samenwerking mogelijk mis gaat en hoe de misverstanden opgehelderd kunnen worden. 
Wanneer we nog een niveau dieper kijken, kunnen we voor elk van de 8 typen van Insights nog een verdeling maken aan de hand van Jungs voorkeuren, waardoor 16 verschillende rollen ontstaan. Dit is het onderwerp voor deel 3 van deze serie.

Ga verder naar:

Insights Discovery deel 3: de 16 rollen

Het insights Discovery model is gebasseerd op de theorien van Carl Jung.
Hoe kun je de drie assen van Jung in de praktijk toepassen?