Overslaan en naar de inhoud gaan

Insights Discovery deel 1: De 4 kleuren

Insights Discovery

Insights Discovery is een prachtige tool om te leren gedrag van jezelf en ook van anderen te begrijpen. Aan de hand van 2 assen (introvert versus extrovert & denken versus voelen) ontstaan 4 kwadranten die vertaald worden naar de vier kleuren: rood, geel, groen, en blauw. In dit artikel worden eerst de twee assen in meer detail beschreven. Daarna volgt een kort overzicht van de 4 Insights kleuren die daaruit ontstaan.

 

Of iemand INTROVERT OF EXTRAVERT is heeft niets te maken met luidruchtig of verlegen zijn, maar meer met waar de persoon energie uit haalt: vanuit jezelf, of juist van omgang met andere mensen.
Introverts geven hun energie graag aan het nadenken over concepten en ideeën. Zij hebben weinig externe stimuli nodig en zijn daarom snel ´over-gestimuleerd´. Zij denken na voordat ze doen, zoeken rust op om zich te concentreren en kiezen voor het begrijpen van de wereld over het veranderen ervan. Communiceren doen ze liever via schrift dan mondeling, zodat ze over de boodschap kunnen nadenken. Daarnaast houden Introverts niet van onverwachte veranderingen.
Presenteren voor grote groepen is vaak vermoeiend voor introverte mensen en de uitdaging voor introverte mensen is vaak het nemen van genoeg rust. Daarnaast vinden zij het moeilijk om zichzelf te promoten.
Extraverts daarentegen krijgen juist meer energie van andere mensen en geven hun energie aan mensen en dingen, aan actie. Zij hebben de externe prikkels nodig om goed te presteren, houden van doorpakken en doen liever eerst voordat zij nadenken. Extraverts houden zichzelf graag bezig, anders vervelen ze zich. Extraverte mensen zijn goed in onderhandelen en een goede indruk achter te laten wanneer ze zich voorstellen.
Uitdagingen voor extraverts zijn luisteren naar anderen (voornamelijk introverts worden snel overstemd door extraverts). Daarnaast verliezen ze vaak details van een situatie.

 

DENKEN VERSUS VOELEN is de tweede as die bepaald welke kleur je bent binnen het Insights Discovery model. Met dit onderscheid doelde Jung op de manier waarop iemand beslissingen neemt. Op basis van logica (denken) of op basis van het in acht nemen van mensen (voelen).
Denkers zijn de mensen die van logica (het hoofd) uitgaan. Zij zien de wereld relatief zwart-wit en kunnen daarom snel beslissingen nemen op basis van de beschikbare informatie. Waarde staat bij denkers boven waarden en de waarheid vertellen is belangrijker dan tactvol handelen. Omdat denkers met hun hoofd werken en emoties zo weinig mogelijk laten zien is zakendoen met denkers is efficiënt en snel. Het nadeel is, dat voelers de denkers vaak als ´koud´ of ´harteloos´ bestempelen.
Voelers daarentegen baseren hun beslissingen liever op hun gevoel (het hart) en nemen persoonlijke relaties met anderen in acht. Waarden staan bij voelers boven waarde en een beslissing is afhankelijk van wat belangrijk is voor de mensen die bij de beslissing betrokken zijn. Tactvol communiceren is belangrijker dan de ´harde waarheid´, en de harde waarheid wordt dan ook graag door voelers over het hoofd gezien. Denkers bestempelen voelers vaak als ´emotioneel´ en ´onbetrouwbaar´.

 

 

Aan de hand van de hierboven beschreven factoren, kunnen DE VIER KLEUREN VAN INSIGHTS DISCOVERY worden gedefinieerd. De sterktes van de verschillende kleuren zijn weergegeven in figuur 1.
Rood zijn de extraverte denkers. Hun sterktes bevinden zich in het objectief denken, het kunnen scheiden van taak en persoon en ze zijn bovendien competitief. Hun motto luidt ´We doen het NU´, en op een goede dag zijn rode mensen vastberaden om resultaten te bereiken en kunnen een team zeer effectief aansturen door middel van het geven van opdrachten. Stresssituaties voor rode mensen ontstaan door een gebrek aan focus of wanneer het te lang duurt voor er een beslissing gemaakt wordt. Wanneer rode mensen in een stress situatie komen worden ze ongeduldig, geïrriteerd of zelfs agressief. Het is belangrijk om ze dan controle te geven door snel een beslissing te (laten) nemen of een time-out in te plannen.
Geel zijn de mensen die net als rood overwegend extravert zijn, maar relatie georiënteerd. Dit zijn de extraverte voelers. Zij raken persoonlijk meer betrokken bij de taken dan rode mensen en zijn goed in het motiveren van anderen. Hun motto luidt ´we doen het SAMEN´, en op een goede dag weten zij mensen te overtuigen met hun enthousiasme. Gele mensen raken gestrest wanneer ze beperkt worden in hun flexibiliteit, of wanneer er geen interactie of plezier mogelijk is. Gele mensen reageren op stres door over responsief te zijn, of hun mening door te willen drukken met veel argumenten. Om de situatie op te lossen hebben gele mensen het nodig om ruimte te krijgen zich te bewegen, hun gezicht te redden of ze simpelweg af te leiden met een ander topic.
Groen zijn de mensen die net als geel overwegend relatie georiënteerd zijn, maar dan introvert. Dit zijn de introverte voelers. Een informele houding is belangrijk voor hen en een groen persoon sterkt een team door zeker te stellen dat de persoonlijke relaties tussen collega´s goed blijft. Hun motto luidt: ´we doen het op een ZORGZAME manier´ en op een sterke dag zijn groene mensen geduldig, aanmoedigend, ontspannen en delen graag informatie. Groene mensen ervaren stress wanneer mensen oneerlijk behandeld worden, waarden in het geding komen of bij tijdsdruk. Zij reageren daarop door zich terug te trekken, koppig te reageren of weerstandig op te stellen. Om groene mensen uit de stressvolle situatie te helpen is het belangrijk om het vertrouwen terug te winnen door middel van persoonlijk contact.
Blauw, tot slot, zijn de mensen die net als groene mensen introvert zijn, maar taak georiënteerd. Dit zijn de introverte denkers. Hun sterktes bevinden zich in het volgen van processen en standaarden en deze mensen zijn sterk analytisch met oog voor detail. Hun motto luidt: ´we doen het CORRECT´ en op een goede dag zijn deze mensen formeel, precies, voorzichtig en stellen veel vragen. Blauwe mensen ervaren stress wanneer er slechte kwaliteit werk afgeleverd dreigt te worden, er informatie of logica lijkt te missen of wanneer taken simpelweg te snel worden uitgevoerd. Zij reageren op deze stress door te blijven overleggen en vragen te stellen, wat zich zelfs tot bediscussiëren van extreem kleine details kan voeren. Om de blauwe persoon uit te stress te helpen is het belangrijk om zijn of haar advies in de situatie te vragen en om informele en emotionele support te bieden.

 

Het ideale team bestaat uit mensen van verschillende kleuren, en daarom zijn alle kleuren even goed en belangrijk. Het kennen van je eigen kleur en die van je collega´s helpt bij het begrijpen van elkaars gedrag en kan helpen bij het verbeteren van de samenwerking.
Binnen de kleuren kunnen we individuen ook inschatten op verschillende plaatsen. Zo kunnen mensen die als primaire kleur rood hebben zich aan de blauwe zijde van het kwadrant bevinden, of aan de gele zijde. Hierdoor ontstaan dan 8 verschillende typen, elk met hun sterktes en zwaktes. Deze 8 typen komen overeen met de 8 types van Jung en worden in het volgende artikel beschreven.

Ga verder naar:

Insights Discovery deel 2: de 8 typen

Meer informatie over InsightsDiscovery:
https://www.insights.com/564/insights-discovery.html

 

Meer informatie over de achtergrond van het insight discovery model is de Nederlandse vertaling
van het boek van Carl Jung over de twee assen: introvert-extravert en voelen-denken: