Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiderschap v.s Management (One-liners)

Boss versus Leader

Managers watch over our numbers, our time and our results. Leaders watch over us.
- Simon Sinek

 

Management is doing things right, Leadership is doing the right thing.
-Peter Drucker

 

Management is analyseren, ordenen en toepassen, een activiteit van de linker hersenhelft, gefocust op resultaten. Leiderschap draait om fundamentele vragen, om filosofie en is een activiteit van de rechter hersenhelft. Leiderschap is gebaseerd op persoonlijke principes.
- Stephen Covey

 

Management is Push, je verteld teamleden precies wat zij moeten doen. Leiderschap is Pull, teamleden vragen coaching of resources aan hun leidinggevende.
- Jeffrey Liker & Michael Hoseus

 

Management is plannen, organiseren en controleren, wat leidt tot voorspelbaarheid en regelmaat. Leiderschap betekent richting geven, mensen op 1 lijn brengen, motiveren en inspireren, wat leidt tot verandering.
- John Kotter

 

Management gaat over het in stand houden van systemen en processen. Leiderschap gaat over het overtuigen van mensen om je te volgen om systemen en processen te veranderen
- John. C. Maxwell