Overslaan en naar de inhoud gaan

Type Talk at Work - O.Kroeger, J.M.Thuesen & H.Rutledge (samenvatting)

Type Talk At Work

In hun boek Type Talk at Work, beschrijven Kroeger, Thuesen en Rutledge hoe verschillende MBTI typen ageren op het werk en hoe samenwerking tussen verschillende typen kan worden verbeterd. Hoe de 16 verschillende MBTI typen tot stand komen is al beschreven in het artikel: De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dit artikel focust zich op de verschillende voorkeuren en hoe zij verschillen in de themas leiderschap, probleemoplossing, doelstellingen zetten, tijdmanagement en stres.

 

Het eerste thema is LEIDERSCHAP. De auteurs beschrijven dat voornamelijk het verschil tussen Thinking en Feeling heel groot is in de hogere hyerarchische ebene van een organisatie. Thinkers vertegenwoordigen 86% van het middel management,93% van senior management en meer dan 95% van executives. Dit heeft deels te maken door hun sterkte voor het snel nemen van rationele beslissinging, en het willen oppakken en analyseren van problemen.
Ook de combinatie Thinking met Judging is sterk vertegenwoordigd (tot 90% op executive level). De Judgers houden van planningen en het afronden van taken en maken daarom vaker carriere dan perceivers, die altijd open staan voor meer informatie voor het nemen van een beslissing.
Management in westerse organisaties is daarom een Thiking-Judging game geworden en de makkelijkste manier om carriere te maken is zelf ook Thinking-Judging toe te passen, wat mensen met een sterke voorkeur voor Thinking en Judging natuurlijk gemakkelijker af gaat dan mensen met een daartegenoverliggende Feeling-Perceivings voorkeur.
De combinatie Thinking-Judging past van nature goed bij management rollen, maar dat betekent niet dat Feelers-Perceivers niet ook een management rol kunnen vervullen. Zij zullen echter veel harder moeten werken om hun personlijke voorkeur voor mensen focus en het willen inwinnen van meer informatie voor het nemen van een beslissing te proberen te overstemmen. Feelers-perceivers ervaren daardoor meer stres in management posities.

 

Voor het thema PROBLEMEN OPLOSSEN, beschrijven de auteurs de kracht van het Z-probleemoplossingsmodel, wat mensen kan helpen verschillende voorkeuren in te zetten om problemen op te lossen. Voor de ideale oplossing zijn zowel Sensing als iNtuition nodig, en zowel Thinking als Feeling.
Aan het begin van het process is het verstanding om Sensing  in te zetten om de feiten te verzamelen en om de details van het probleem in kaart te brengen.
Gebruik daarna iNtuition om de mogelijkheden in kaart te brengen, voor zowel de oorzaken als mogelijke oplossingen.
Gebruik Thinking om objectief te beoordelen welke oorzaken de belangrijkste zijn en welke mogelijke maatregelingen deze oorzaken wegnemen.
gebruik tot slot feeling om de impact te overwegen die de oplossing voor de workforce kan hebben wanneer deze wordt uitegevoerd.
De voordelen van teamwerken komt hier goed in naar voren, omdat de meeste mensen een duidelijke voorkeur hebben voor Sensing of iNtuition en Thinknig of Feeling. Daarnaast kan een gestructurreerd probleemoplossingsproces zols deze, maar ook A3 denken, ook behulpzaam zijn, om iedereen uit te dagen alle 4 deze voorkeuren toe te passen en zich niet alleen te focussen op zijn persoonlijke sterkten.

 

DOELTSELLINGEN ZETTEN is een volgend thema waarin de verschillende persoonlijkheden iedder op hun eigen manier werken.
Sensors (70% van de populatie) houden van eenvoudige meetbare doelstellingen volgens het KISS principe (Keep It Simple Stupid). Als een doel te vaag wordt, haken Sensoren af.
Intuitiors daarentegen, houden van abstracte doelstellingen. Een motiverende concept dat de organisatie tot een hoger niveau kan tillen is een prachtig doel voor dit type mensen. Voor iNtuitors is het concept hetgene wat motiveerd, niet te meetwaarde.
Een tweede verschil die ik graag herhaal is het verschil tussen Judgers en Perceivers.
voor Judgers, doelstellingen op het werk zijn niet erg spannend. Hun hele leven bestaat immers uit het zetten van doelen voor zichzelf, elke dag weer, inclusief het afstrepen van de doellijst die ze zichzelf hebben opgelegd.
voor Perceivers liggen doelstellingen nooit vast. De wereld veranderd immers continu, en daarom is het voor hen niet meer dan logisch, de doelstellingen te veranderen naar mate nieuwe informatie binnen gekomen is.
 

TIJD MANAGEMENT is een volgend onderwerp, waar verschillende persoonlijkheden op verschillende manieren mee om gaan.
Thinkers zien tijd als een resource, een object, en zij delen tijd in op basis van activiteiten of events die gedaan moeten worden op een dag. Wanneer er een moeilijk gesprek moet worden gevoerd, plaatst de Thinker deze hoog op de lijst, om het actiepunt zo snel mogelijk van de lijst te kunnen strepen.
Feelers daarentegen focussen hun tijd meer om interacties met personen, op basis van gevoel. Wanneer een concflictsituatie aangesproken dient te worden, plaatst de feeler deze taak het liefst onderaan zijn lijstje, om het ongemak zo lang mogelijk uit te stellen.
Judgers, zoals we weten, houden van plannen. Tijd is er volgens hen om te beheersen en te verplannen. Doordat zij al hun activiteiten plannen is het precies duidelijk voorhen hoe veel vrije tijd ze nog hebben. Wanneer zij het nodig achten plannen zij wel hun spontaniteit!
Bij perceivers is plannen een stuk moeilijker. Elke activiteit die ingepland wordt is immers een belemmering van spontaniteit. Perceivers hebben niet de neiging hun leven te beheersen zoals judgers, en zij ervaren alle tijd dan ook als vrije tijd, behalve de tijd die toch vepland is.
 

Tot slot een paar woorden over STRESS, en dan voornameljik over hoe de 8 voorkeuren stres kunnen vermeiden.
Extraverts hebben mogelijkheid nodig om ich te kunnen uiten.
Introverts hebben de mogelijkheid nodig te kunnen schrijven, reflecteren en mediteren.
Sensors moeten kunnen experimenteren en de feiten duidelijk krijgen.
Intuitives benodigen de kans om het geleerde aan hun eigen ervaringen te koppelen.
Denkers ontstressen wanneer zij controle krijgen en de situatie kunnen analyseren en uitdagen.
Feelers genieten extra can complimenten en een warme leeromgeving
Judgers hebben een plan nodig, of een tabel.
Perceivers hebben flexibiliteit nodig. Zij moeten op hun eigen tempo de taken af kunnen werken, ookal vergaat een dead line.

 

Type talk at Work is een geweldig boek. Met veel uitleg over de verschillende voorkeuren, verschillende situties waarin de voorkeuren verschillen en een profiel beschrijving van alle 16 combinaties, is dit boek een prachtig middel om te leren mensen op hun sterkten te kunnen beoordelen en rekening te houden met hun zwakten.

Ga verder naar:

Managementteams - Over Succes en Falen voor Teams (samenvatting)

BRON:

Kroeger, O., Thuesen, M., & Ruthledge, H. (2002). Type Talk at Work. New York: Dell Publishing. (bestel dit boek)