Overslaan en naar de inhoud gaan

Transactionele Analyse: Drivers & Strokes, leidinggeven & trainen

Transactionele Analyse: Drivers / Werkstijlen

Onze persoonlijke Drivers, of Werkstijlen, zijn een verzamelnaam voor het gedrag dat wij denken te moeten tonen om waardering te kunnen ontvangen (Hay, 2009). Er zijn vijf verschillende drivers in de Transacitonele Theorie (TA) beschreven: schiet op, wees perfect, doe (een ander) een genoegen, doe je best, en, wees sterk. Elk van de drivers heeft kenmerken die te herkennen zijn bij onszelf en bij anderen. Welke driver wij persoonlijk hebben, is afhankelijk van onze opvoeding en is afhankelijk van hoe onze ouders met ons zijn omgegaan (Mitra, 2017).
Dit artikel beschrijft elk van de drivers, hoe je ze kan herkennen, en hoe je als leidinggevende of trainer collega’s het beste kunt complimenteren (stroken) op basis van hun drivers, om zowel hun basispositie te versterken, als stress te voorkomen.

 

Normaal gesproken helpt onze driver ons om ons werk goed te kunnen uitvoeren, en ze beinvloeden hoe we ons werk organiseren, onze tijd plannen, met anderen samen werken en hoe we communiceren (Hay, 2009).
Komen we echter onder druk te staan, dan slaan we door en neemt onze driver de controle over (Mitra, 2017). De last is, dat je nooit weet wanneer je perfect genoeg bent. Of sterk genoeg. Of snel genoeg (oostenburg, 2017). Dit maakt de theorie een interessant onderdeel van de Transactionele Analyse. Wanneer je je eigen driver kent, of die van je team leden, kun je (helpen) voorkomen dat de driver door schiet in het extreme door je team genoten te complimenteren (Stroken, Mitra, 2017) op een ander vlak dan waar de persoon in uit blinkt. Je gebruikt als het ware het complimenteren als tool voor gedragsverandering.

 

De eerste driver is SCHIET OP en de mensen die deze driver hebben zijn de mensen die veel gedaan krijgen in weinig tijd. Ze houden van deadlines en hun energie piekt bij hoge werkdruk (Hay, 2009). Deze mensen zullen er ook alles aan doen om een paar minuten te kunnen sparen. Bijvoorbeeld door te veel zware tassen boodschappen te tillen om te voorkomen om een tweede keer naar de winkel te moeten. Helaas wordt de tijd niet altijd gewonnen, en komt er extra werk bij kijken om de situatie te corrigeren, zoals iemand die met meerdere koppen koffie door de deur probeert te lopen, en de koffie laat vallen wat schoongemaakt moet worden.
Als LEIDINGGEVENDE van een schiet-op-gedreven persoon, ben je waarschijnlijk gewend ze te complimenteren op hun snelheid. Om balans te bewaren en te voorkomen dat deze mensen doorschieten in hun schiet-op gedrag, kun je oefenen om ze te complimenteren op hun nauwkeurigheid (Hay, 2009), zodat ze zich daar meer op focussen.
Als TRAINER herken je de schiet-op persoon omdat ze meestal als eerste de opdracht af hebben die je hebt uitgedeeld. Je kunt schiet-op mensen complimenteren op de snelheid waarmee ze informatie opnemen, en ze extra werk geven voordat ze zich beginnen te vervelen omdat ze waarschijnlijk als eerste klaar zijn met een opdracht.

 

De tweede driver is WEES PERFECT en dit zijn de mensen die gedreven zijn door perfectionisme. Al het werk dat gedaan wordt, dient het liefst vanaf het begin zonder fouten worden afgeleverd. Deze mensen zijn goed in vooruitplannen (en mogelijke problemen vooraf aan zien komen) maar een nadeel is, dat werk niet altijd op tijd af komt, omdat ze te voorzichtig werken. Mensen met deze driver doen het liefst al het werk zelf, omdat ze dan zeker weten dat het perfect uitgevoerd wordt.
Als LEIDINGGEVENDE van een wees-perfect-gedreven persoon, ben je waarschijnlijk gewend ze te complimenteren voor nauwkeurigheid. Om deze mensen te doen groeien zou je ze op het halen van deadlines kunnen complimenteren (Hay, 2009), om te voorkomen dat ze zich alleen op hun natuurlijke drive naar perfectie focussen.
Als TRAINER kun je voorbereid zijn dat deze mensen schrijffouten in je trainingsmateriaal zullen aanwijzen. Ze zullen ook degene zijn die bij jouw will controleren of ze de stof goed begrepen hebben. Complimenteer hen voor hun oog voor detail, en, als je zelf geen wees-perfect persoon bent, probeer de cursist vooral niet te overtuigen dat details als schrijffouten niet belangrijk zijn.

 

De derde driver is DOE (EEN ANDER) EEN GENOEGEN en deze driver beschrijft de team players onder ons. Onder hun sterkten valt onder anderen de kracht om lichaamstaal en andere signalen te herkennen bij andere mensen om te begrijpen wat anderen nodig hebben. Hun doel is om andere mensen tevreden te stellen zonder dat zij ernaar vragen (Hay, 2009). Een valkuil kan zijn, dat deze mensen hun mening niet durven geven, omdat zij bang zijn dat ze waardering verliezen van de ander.
Een goede LEIDINGEVENDE van een doe-een-ander-een-plezier gedreven persoon geeft niet alleen complimenten voor zorgzaamheid, maar ook voor assertiviteit, want assertiviteit is een uitdaging voor de meeste mensen in deze categorie.
Als TRAINER kun je van deze groep mensen vragen verwachten over hoe een activiteit in de training dient te worden uitgevoerd omdat ze bang zijn dat zij (of de groep) niet doen wat jij als trainer verwacht. Complimenteer hen op hun team spirit , stel ze gerust over de opdracht, en moedig hen aan dat ze andere deelnemners helpen.

 

Driver nummer vier heet DOE JE BEST, en mensen met deze driver worden extra enthousiast van het uitproberen van nieuwe dingen (Hay, 2009). Ze staan ook bekend om hun enthausiasme om een nieuw type probleem aan te pakken en om ze op te lossen. Het nadeel van deze driver is, dat het enthousiasme langzaam vervaagd, vaak voordat de taak is afgerond. Deze mensen beginnen liever een nieuwe taak, dan dat zij iets anders afmaken.
Als LEIDINGGEVENDE van iemand met de doe-je-best driver, geef je ze het beste niet alleen complimenten voor hun enthousiasme, maar ook voor het afronden van taken, wat de focus op het afronden vergroot.
Als TRAINER kun je deze groep deelnemers herkennen omdat ze vrijwillig naar de training zijn gekomen. Ze zijn zeer enthousiast aan het van een onderwerp, maar willen uiteraard snel naar het volgende topic. Blijf bij je eigen agenda, laat je niet opjagen, en laat ze weten dat je het jammer vind dat je niet kan ingaan op de door hun aangedragen extra topics in deze sessie (Hay, 2009).

 

De laatste driver is WEES STERK, en dit zijn de mensen die kalm blijven in een crisis. Zij voelen zich het sterkst wanneer een groot probleem hebben om mee te dealen om het hele team uit de negatieve situatie te redden (Hay, 2009). Een zwakte bij deze groep mensen is, dat ze het moeilijk vinden over hun tekortkomingen te spreken, dus ze worden liver overladen met werk, dan dat ze om hulp vragen.
Als LEIDINGGEVENDE  kun je de zelfstandigheid van een wees-sterk-gedreven persoon loven, maar probeer hun ook open te stellen voor hulp van anderen.
Als TRAINER zul je dit type deelnemer herkennen aan het feit dat hij geen hulp vraagt, en op de oppervlakte blijft. Controleer daarom (onopvallend) zijn werk om zeker te weten dat de inhoud begrepen wordt (Hay, 2009).

 

Vele Auteurs beschreven al dat het geven van complimenten een belangrijke management tool is om mensen gelukkiger maar ook productiver te maken [Maxwell (2011), Amabile (2011), Daniels (2000) en Blanchard & Johnson (1981)]. Deze TA theorie omtrend persoonljike drivers en de daarbijpassende strokes geeft daaropvolgend een zeer duidelijke richting, hoe je deze persoonlijke complimenten kunt vormgeven wanneer je een idee hebt vanuit welke driver ze te werk gaan. Een theorie, die onmisbaar is voor zowel persoolijke ontwikkeling als leidingegevende.

Ga verder naar:

Transactionele Analyse: Egotoestanden en hun Invloed op Communicatie

 

BRONNEN:

Hay, J., 2009, Transactional Analysis for Trainers, Hertfort UK: Sherwood Publishing (bestel dit boek).

Serie artikelen van Jildou Oostenburg op Stressedout.nl https://www.stressedout.nl/transactionele-analyse-drivers-wat-drijft-mij-en-maakt-mij-kapot/#

Mitra, I., 2017, Winning Hearts and Minds – Transactional Analysis Simplified, New Deli: Sage (samenvatting / bestel dit boek)