Overslaan en naar de inhoud gaan

A Study of the Toyota Production System - S.Shingo (samenvatting)

A study of the Toyota Production System

In a Study of the Toyota Production System (TPS) beschrijft Shigeo Shingo het geheim van Toyota´s succesvolle productiesysteem vanuit het perspectief van ingenieurs. De eerste druk van dit boek komt uit 1981, 15 jaar voordat de Amerikanen Womack en Jones het woord Lean bedachten.
TPS kenmerkt zich door twee hoekstenen: de procesverbeteringen met als doel om te produceren zonder voorraad (1) en de verbeteringen van handelingen om kosten op arbeid te verlagen (2). Shingo heeft zelf bij Toyota de principes SMED en Poke Yoke mede-ontwikkeld als onderdeel van de procesverbetering. Dit artikel focust zich dan ook voornamelijk op deze twee principes. Daarnaast worden nog drie methoden voor het reduceren van arbeidskosten beschreven.

 

PROCESVERBETERINGEN richten zich op het verlagen van defecten, overproductie, transport en voornamelijk voorraden, want voorraden verhogen de doorlooptijd van een product.  Shingo beschrijft dat voorraden tussen processen 60-80% van de doorlooptijd van een compleet proces omvatten en wachttijden tijdens processen als gevolg van batch productie 70% van de procestijd op werkstations. Door deze beide typen wachttijd te elimineren kan de doorlooptijd van een product met 96 tot 98% worden gereduceerd.
Om de wachttijden tussen processen te verminderen beschrijft Shingo onder anderen de twee principes waaraan hij zelf veel heeft bijgedragen: SMED en Poke Yoke.

 

POKE YOKE SYSTEMEN zijn ingebouwde systemen die voorkomen dat productiefouten door het proces worden doorgegeven aan de volgende processtap. Er zijn waarschuwingssystemen, waarin een medewerker door middel van een lamp of geluid alarm gewaarschuwd wordt dat er een fout in het product zit, en beheerssystemen, waarin de machine stilvalt wanneer er een probleem optreed. De vier verschillende typen waarschuwingssystemen worden beschreven in Liquid Lean, van R.C.Floyd, daarom richt dit artikel zich alleen nog op de  drie verschillende soorten beheerssystemen waarbij de machine automatisch stil staat bij afwijkingen:
De Contactmethode, waarin door middel van automatische metingen de vorm, grootte en kleur van producten wordt gecontroleerd. Op deze manier kunnen in massa productie afwijkende onderdelen automatisch worden uitgesorteerd.
De Vaste waarde methode controleert of een bepaalde stap of beweging plaats vind of niet. In dit geval wordt de machine gecontroleerd op het uitvoeren van een actie op een bepaald product.
De Beweging-stap methode tot slot, controleert of een medewerker alle stappen uitgevoerd heeft binnen de daarvoor gedefinieerde cyclustijd.
 

Shingo beschrijft 8 TECHNIEKEN VAN SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE (SMED), welke ingezet worden om omsteltijden van machines te verkorten. Hoe korter de omsteltijden zijn, hoe kleiner de batch-grootte voor de machine kan zijn om efficient te produceren, en dus hoe korter de wachttijd van producten op een werkstation.
Het onderscheiden van activiteiten die tijdens het draaien van de machine kunnen worden uitgevoerd (externe activiteiten) en de activiteiten die moeten worden uitgevoerd wanneer de machine stil staat (interne activiteiten)
Het omzetten van interne activiteiten naar externe activiteiten, zodat de machine minder lang stil hoeft te staan.
Het aanbrengen van uniformiteit van de omstellingen, bijvoorbeeld door standaard gereedschap te gebruiken.
Het modificeren van machines  zorgt ervoor dat zowel interne als externe taken sneller uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld het gebruik van kortere schroeven waardoor minder vaak gedraaid hoeft te worden om twee onderdelen aan elkaar te schroeven.
Introduceer hulpmiddelen om bijstellingen binnen de interne omstel-activiteiten te vermijden. In dit geval wordt een extra externe activiteit toegevoegd, om interne tijden te verkorten.
Breng parallelle handelingen aan om de duur van de omstelling te verkorten door meerdere personen gelijktijdig aan de opstelling te laten werken.
Verwijder bijstellingen van bijvoorbeeld positionering van materiaal door middel van mallen of andere meetinstrumenten die de behoefte op het gebruik van intuïtie elimineren.
Mechanisatie van de opstelling is de laatste techniek, waarin medewerker uren compleet worden geëlimineerd van het proces.
De 8 technieken dienen niet verward te worden met de 4 conceptuele fasen van SMED, welke zijn beschreven in de samenvatting van Liquid Lean, van R.C.Floyd.

 

Naar de procesverbeteringen, heeft TPS ook een mensenfocus, omdat de kosten van een medewerker vijf keer zo groot zijn als die van een machine. De focus op hoe medewerkers hun tijd besteden wordt onder het thema KOSTEN VAN ARBEID beschreven. Shingo beschrijft werkplek organisatie en standaard werk als belangrijkste methoden om bewegingen zo veel mogelijk te elimineren. Kenmerkend van TPS is dat mensen en machines volledig van elkaar gescheiden zijn. Dat betekent dat werkcycli van medewerkers compleet anders kunnen zijn als de productievolgorde.
Werkcellen in een U, V of L vorm maken het mogelijk voor een medewerker om verschillende machines tegelijkertijd te bedienen en de productiviteit van medewerkers te verhogen omdat de totale hoeveelheid werk verdeeld wordt over een aantal medewerkers, welke niet per ce gelijk hoeft te zijn aan het aantal machines.
Splitsten van productie en niet productietaken. Wanneer mens en machine compleet gescheiden zijn, kunnen transport activiteiten gescheiden worden van productieactiviteiten, waardoor de transport activiteiten per cell geclusterd kunnen worden en daarmee verminderd worden (zie ook de samenvatting van Making materials flow).
Mechanisatie van bewegingen wordt alleen overwogen nadat andere mogelijkheden als werkplekorganisatie (6S) en taakverdelingen als hierboven beschreven zijn toegepast. In dit geval kan  ervoor worden gekozen om de handeling te automatiseren. 

 

Shingo beschrijft in dit boek hoe Toyota door het scheiden van mens en machine en het toepassen van technieken op beide aspecten, hoe verspilling zo veel mogelijk uit processen kunnen worden geëlimineerd. Door verspillingen te elimineren worden kosten gereduceerd, wat bij een door de markt bepaalde productprijs automatisch leidt tot een hogere winstmarge.
Principes als SMED om sneller om te kunnen stellen, Poke Yoke om defecten te voorkomen en het werkcel principe om bewegingen te voorkomen en werkzaamheden beter te kunnen balanceren, zijn slechts een paar voorbeelden van de TPS principes die in dit boek worden beschreven.

 

 

Ga verder naar:

Creating Mixed Model Value Streams - K.J.Duggan (samenvatting)

 

 

BRON:

Shingo, S., 1989, A Study of the Toyota Production System from engineering Viewpoint, New York (USA): Productivity Press

 

Steun dit blog door dit boek te bestellen via onderstaande link: