Overslaan en naar de inhoud gaan

Prioriteiten - S.Covey (samenvatting)

Prioriteiten

In 'Prioriteiten' beschrijft Stephen Covey het prioriteiten stellen als belangrijkste aspect van succesvol verbeteren. Immers, hoe efficiënt je ook werkt, als je niet de juiste taken doet kom je toch niet vooruit. Covey gaat hiermee een stap verder dan het traditionele tijdsmanagement, waarin efficiënt werken centraal staat. Het verschil tussen efficiënt werken en prioriteiten wordt beschreven als een kloof tussen kompas en de klok: Hoe hard je gaat is lang niet zo belangrijk als waar je naartoe gaat. Dit boek sluit goed aan op het meest bekende boek van Covey: Zeven eigenschappen voor succes in je leven.

 

In het eerste deel van het boek worden de TEKORTKOMINGEN VAN TIJDSMANAGEMENT beschreven aan de hand van drie generaties theorie:

1. Prioriteit is wat zich op dit moment afspeelt
2. Prioriteiten worden afgeleid uit agenda’s en doelstellingen
3. Prioriteiten worden afgeleid uit waarden en doelstellingen

Hoewel in de derde generatie tijdsmanagement gesproken wordt over waarden, is ook deze vorm van prioriteiten stellen niet voldoende. Het is bij het prioriseren op basis van waarden nog steeds mogelijk om taken uit te voeren die eigenlijk onbelangrijk zijn. (Zie: het kwadrant van urgentie en belang). Covey beargumenteerd deze bevinding met het statement dat tijdmanagement nauwelijks bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Mensen die efficiënt werken zijn over het algemeen net zo gelukkig als mensen die inefficiënt werken. Prioriteiten stellen is daarom een belangrijke verbetering van de derde generatie van tijdsmanagement. We zouden moeten streven naar persoonlijk leiderschap, welke resultaten creëert die wel bijdragen aan de kwaliteit van ons leven. Covey beschrijft de vierde generatie van tijdsmanagement als tijdsmanagement op basis van principes.  

Om prioriteiten te kunnen kiezen beschrijft Covey VIER MENSELIJKE BEHOEFTEN waar wij ons op kunnen richten:

1. Fysieke behoeften, kleiding en voeding 
2. Sociale behoeften, liefhebben en relaties onderhouden
3. Mentale behoeften, leren en persoonlijke groei
4. Spirituele behoeften, zingeving en bijdragen

Deze behoeften zijn aan elkaar verbonden. De overlap tussen de behoeften wordt beschreven als “het vuur binnenin”. Omdat de vier behoeften aan elkaar zijn verbonden betekent dit dat het mogelijk is om problemen binnen één van deze vier vlakken op te vangen door je te focussen op de andere drie.  

Deze en andere  boeken over persoonlijke
ontwikkeling kan ik ook aanbevelen:

In deel twee wordt DE KRACHT VAN PRIORISEREN uitgewerkt. Wellicht het belangrijkste aspect van succesvol prioriseren is het vrijmaken van tijd om te reflecteren over je acties en afgelopen periode en het plannen van acties voor de volgende periode. Covey beschrijft het leven vanuit de ogen van een landschapsarchitect. Het is onmogelijk om een mooie tuin te hebben als er niemand bereid is om de tuin te onderhouden. “zonder tuinman geen tuin”. Hetzelfde geld voor ons persoonlijke leven.  

Aan de basis van goed prioriteiten stellen ligt het principe BELANGRIJKE ZAKEN EERST. Mensen hebben de neiging om urgente zaken eerst te doen, waardoor er uiteindelijk geen ruimte meer is voor belangrijke zaken. Covey beschrijft de metafoor van de pot met stenen, grind, zand en water.

1. Vul de pot eerst met zo veel mogelijk grote stenen, belangrijke niet-urgente zaken,
2. Vul de pot verder af met zo veel mogelijk grind, belangrijke urgente zaken, 
3. Vul de pot verder af met zo veel mogelijk zand, urgente, niet-belangrijke zaken,
4. Tot slot vul je de pot op met water, onbelangrijke, niet-urgente zaken.

Wanneer de pot als eerst met water gevuld wordt, de onbelangrijke niet-urgente zaken, was er nooit ruimte geweest voor de de grote stenen in de pot zonder deze te laten overstromen. Hetzelfde geld voor je agenda. De grote stenen symboliseren de kwadrant twee activiteiten, de activiteiten die voor jezelf op de de lange termijn belangrijk zijn. Deze dien je als eerste in te plannen.  

Een belangrijk onderdeel van een persoonlijke reflectie en planning van de week wordt, volgend op de-grote-stenen-eerst theorie, HET BEPALEN VAN BELANGRIJKE ZAKEN. Hiervoor is de persoonlijke missieverklaring een bruikbare tool, met daarin de volgende eigenschappen:

• Een vervulling van je unieke talent 
• Een contributie aan doelen hoger dan jijzelf
• Dimensies naar alle vier de menselijke behoeften. (fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel)

Iedereen vervuld verschillende rollen in zijn leven. Vader, broer, zoon, manager, etc. Deze rollen dienen als één geheel benaderd te worden bij het opstellen van je persoonlijke missie. Het is immers nooit de moeite waard om uit te blinken in één rol, terwijl de andere wegkwijnt. Hierdoor werkt het handelen uit principes zo goed. Principes als empathie, vertrouwen en empowernment werken goed in alle rollen die iemand kan vervullen. Vanuit elke rol en dimensie kunne concrete activiteiten worden gedefinieerd die voor jou als individu van belang zijn. Het leven valt echter niet te plannen. missieverklaringen en agenda's kunnen nooit volledig de dag bepalen.

Deel drie van het boek beschrijft daarom het REAGEREN OP ONGEPLANDE SITUATIES. Je maakt keuzes op basis van principes.

• Stel jezelf doelgerichte vragen: wat vind ik belangrijk? Sluit deze beslissing aan bij mijn persoonlijke doelen?
• Luister zonder excuses, mensen/relaties zijn belangrijk
• Toon moed, wees eerlijk tegenover jezelf en anderen, en stel je waar nodig breekbaar op.

Covey’s theorie van persoonlijk leiderschap beschrijft het belang van het vervullen van persoonlijke rollen vanuit het perspectief van mensen. Ervaar de gelegenheid om aan behoeftes te kunnen voldoen, mensen zelfstandig te maken en verder te helpen als diepe vervulling in plaats van je week te zien als een opeenvolging van taken waarin je continu onderbroken wordt door andere mensen.  

Het systematisch 'efficiënt' afwerken van takenlijstjes helpt niet om je als persoon geluk na te streven. Wat covey beschrijft als belangrijkste toevoeging in de theorieën over tijdsmanagement is dat je tijd moet indelen aan de hand van niet-urgente, belangrijke zaken. Deze kun je zelf definiëren aan de hand van je persoonlijke rollen in je leven, als medewerker,vader of vriend, maar ook aan de hand van vier menselijke behoeften: fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel. Neem daarnaast in elke situatie de tijd een afweging te maken of je de juiste acties uitvoert om er zeker van de tijd dat je aan het eind van de week kunt zeggen dat je je tijd op de best mogelijke manier hebt besteed.

 

Ga verder naar:

Geluk in een Eierdop - J.Hermus (samenvatting)

BRON:
Covey, S, 1994, Prioriteiten, Effectieve Keuzes in Leven en Werk, Amsterdam: Business Contact
 

dit zijn mij 3 favoriete boeken over
persoonlijke ontwikkeling: