Overslaan en naar de inhoud gaan

Zero Quality Control - S.Shingo (samenvatting)

Zero Quality Control

In zijn boek Zero Quality Control  beschrijft Shingo de een systeem dat ertoe leiden dat een productie lijn zero defects, of wel geen enkel defect product aflevert. Deze methoden omvat een combinatie van inspecties om fouten te vinden voor ze worden doorgegeven en het zogenaamde Poke-Yoke systeem om te voorkomen dat fouten überhaupt gemaakt worden.
in dit artikel worden zowel de kwaliteitscontrole als de Poke-yoke systemen kort beschreven.

 

Om een zero defects productieomgeving te creëren zijn TWEE TYPEN FUNCTIES te onderscheiden: de uitvoerende functie en de controlerende functie.
De uitvoerende functie beschrijft de traditionele vorm van productie, waarin een medewerker een set van taken uitvoert om een product of service te produceren. Hierbij kunnen de volgende fouten optreden die de noodzaak van een controlerende functie verklaren:

  • de standaard (werkomschrijving) is niet correct, 
  • de taak wordt niet volgens standaard uitgevoerd, 
  • er treden afwijkingen van het eindproduct op ondanks dat de standaard correct is en gebruikt wordt.
  • afwijkende omstandigheden die leiden tot toevallige onoplettendheid

De controlerende functie is daarvoor bedoeld om te controleren of een van bovenstaande errors voorgekomen zijn. Belangrijk is dat er een feedback-loop van de controle functie naar de uitvoerende functie bestaat, waarin geleerd wordt van de fouten, de controle functie zelf reduceert namelijk niet het aantal defecten.

 

Rondom deze twee verschillende functies ontwikkelde Shingo HET QUALITY CONTROL SYSTEEM, welke bestaat uit de volgende vier aspecten.
De invoering van Bron-inspecties, waarbij de omstandigheden van de werkplek worden gecontroleerd en daarmee afwijkingen in de uitvoerende functie kunnen worden voorkomen. In het kort: checken VOOR geproduceerd wordt in plaats van NA. Om broninspecties mogelijk te maken kan 6S gebruikt worden om afwijkingen snel zichtbaar te maken.
Gebruik van de controle functie in de vorm van 100% zelfstandige check, of een check door de opvolger in het proces (voor menselijke fouten), waarbij fouten worden ontdekt voor het product wordt doorgegeven. 
Het gebruik van Poke Yoke systemen, eenvoudige methoden om te voorkomen dat een medewerker iets vergeet uit te voeren waardoor een fout ontstaat.
Een snelle feedback loop om te reageren op afwijkingen in processen. Zonder feedback aan het proces waarin de fout is opgetreden kan het probleem dat het defect veroorzaakt heeft ook niet opgelost worden.

 

De kern van het boek gaat over het implementeren van POKE-YOKE systemen, wat vrij vertaald ´fouten vermeiden´ betekent. Shingo onderscheid 5 verschillende Poke-yoke systemen, onderverdeeld in reglementaire functies en instellingsfuncties.
De Controle methoden (reglementair) beschrijft een systeem waarbij een machine automatisch tot stilstand komt te staan waneer een afwijking geconstateerd wordt, waardoor een herhaling van de fout op volgende producten voorkomen wordt. 
De Waarschuwingsmethoden (reglementair) zijn methoden die de machine niet stoppen, maar een signaal geven aan de operator wanneer een afwijking geconstateerd wordt, zoals een lamp of een zoomer.
De contactmethode (instelling) geef een signaal zodra er een afwijking in de vorm of de dimensies van het product ontdekt wordt. Door middel van ´limit switches´ kan zo automatisch gecontroleerd worden of schroeven zijn geplaatst of niet. Op deze manier kan de voortgang van een lopende band gestopt worden wanneer niet alle switches zijn gedraaid omdat er een schroef ontbreekt.
De Vaste waarde methode (Instelling) maakt het eenvoudiger te zien of bijvoorbeeld de juiste hoeveelheid schroeven zijn ingedraaid. In plaats van 1 grijpcontainer te hebben met een grote berg schroeven, wordt voor aanvang van de productiestap het precieze aantal nodige schroeven uitgeteld en apart gelegd. Wanneer aan het einde van de processtap nog een schroef in het bakje ligt, is er iets misgegaan.
De Beweeg-stap metope (instelling), tot slot, controleert of een bepaalde beweging van een machine wel of niet is uitgevoerd. Zo kan met behulp van sensoren gemeten worden of een item binnen de Takttijd van een lopende band is gehaald of niet.

 

De bootschap van Shingo kan als volgt in het kort worden samengevat: door poke-yoke principes toe te passen kunnen fouten worden vermeden en door 100% productinspectie kan worden voorkomen dat de fouten die gemaakt worden uiteindelijk tot een defect bij de klant voeren. 

 

Ga verder naar:

A Study of the Toyota Production System - S.Shingo (samenvatting)

 

BRON:

Shingo, S., 1986, Zero Quality Control: Source Inspection and the Poke-Yoke System, New York (USA): Productivity Press

 

Steun dit blog door dit boek te bestellen via deze link: