Overslaan en naar de inhoud gaan

Introductie in Six Sigma - Wat betekent Six Sigma?

Introductie in Six Sigma

De term SIX SIGMA wordt gebruikt om een kwaliteitsmanagement strategie te beschrijven waarbij een team aan de hand van verbeter projecten de 'sigma' (standaarddeviatie) probeert te reduceren. Six sigma als strategie wordt vaak gecombineerd met Lean omdat beide methoden te maken hebben met het continue verbeteren van processen door middel van het reduceren van verspilling, of muda.

Het symbool Sigma (σ) heeft te maken met statistische variatie, waarin de afwijkingen van kwaliteit kan worden weergegeven in een distributie grafiek zoals weergegeven in Figuur 1. In deze figuur is de Voice Of the Customer (VOC) weergegeven in twee verticale lijnen: de Upper Specification Limit (USL) en de Lower Specification Limit (LSL).

De horizontale parabolen laten de spreiding zien van de kwaliteit van het product dat verkocht wordt aan de klant. Hoe hoger de waarde in de parabool, hoe vaker een bepaalde waarde voorkomt. Vallen waarden van de parabool buiten de grenzen van de VOC, dan ervaart de klant kwaliteitsproblemen. Dit kun je zien in de bovenste helft van Figuur 1. Valt de curve binnen deze grenzen, dan ervaart hij geen kwaliteitsproblemen, zoals in de onderste helft van de figuur.

De producten die buiten de specificaties van de klant vallen, zijn defecten (of verspilling, wat waste is in het Engels).

 

six sigma introductie

Figuur 1: Normal Distribution met Voice of the Customer en Waste
BRON: Raman K. Attri, slide share
presentatie

 

De hoeveelheid afwijkingen van de standaard die de klant ervaart wordt beschreven aan de hand van de standaard deviatie. De standaard deviatie wordt weergeven met het symbool σ, wat het sigma symbool is.
Een 6 sigma proces betekent dan dat 6x de standaard deviatie van een product nog steeds binnen de kwaliteitseisen van de klant vallen, wat bij een normale verdeling een percentage van 99,99966% betekent.

De standaard deviatie heeft te maken met de spreiding van de meetwaarden van het product dat geanalyseerd wordt. Binnen programma’s als Minitab en JMP wordt de standaard deviatie automatisch voor ons uitgerekend wanneer je een histogram plot, of een bijvoorbeeld een capabiliteitsanalyse doet.

6 SIGMA betekent dus dat 99,99966% van de producten binnen de specificaties van de klant vallen, dus binnen de verticale lijnen van Figuur 1, waardoor zij nog nauwelijks defecten ervaren (zoals zichtbaar is in de onderste helft van Figuur 1).  De tabel hieronder in Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillende kwaliteitsniveaus voor 6 sigma. In dit geval betekend een proces van 6 sigma dat er slechts 3,4 producten per miljoen producten niet aan de klantenspecificaties voldoen.

 

Six sigma en link met kwaliteit
Figuur 2: wat betekent 6 sigma in termen van kwaliteitsbeleving

Het doel van verbeterprojecten (met de 5 fasen van DMAIC) is om de spreiding die aan de hand van standaard deviatie, de sigma, wordt weergeven te reduceren. Door de spreiding te reduceren, wordt de standaard deviatie kleiner, waardoor meer producten binnen de klantenspecificatie zullen uitkomen, waarmee de klantenervaring verbeterd.

ga verder naar:

Introductie in Six Sigma - Wat betekent Standaard Deviatie?

Reactie toevoegen