Overslaan en naar de inhoud gaan

Introductie in Six Sigma - Wat betekent Six Sigma?

Introductie in Six Sigma

De term SIX SIGMA heeft te maken met statistische variatie, of sigma, waarin de kwaliteit afwijking kan worden weergegeven in een distributiegrafiek zoals weergegeven in Figuur 1. In deze figuur is de Voice Of the Customer (VOC) weergegeven in twee verticale lijnen: de Upper Specification Limit (USL) en de Lower Specification Limit (LSL).

De Gauss curve laten de spreiding zien van de kwaliteit van het product dat verkocht wordt aan de klant. Hoe hoger de waarde in de parabool, hoe vaker een bepaalde waarde voorkomt. Vallen waarden van de parabool buiten de grenzen van de VOC, dan ervaart de klant kwaliteitsproblemen. Dit kun je zien in de bovenste helft van Figuur 1. Valt de curve binnen deze grenzen, dan ervaart hij (vrijwel) geen kwaliteitsproblemen, zoals in de onderste helft van de figuur.

Een Six Sigma proces betekent dat de afstand van het gemiddelde tot één van de klantspecificaties 6 keer de standaardafwijking omvat. In de onderste grafiek van Figuur 1 zie je dit doordat aan beide kanten van het gemiddelde 6σ is afgebeeld op de X-as.

 

Wat betekent Six Sigma?

Figuur 1: Normal Distribution met Voice of the Customer en Waste
(BRON: Panneman & Stemann, 2021)

De producten die buiten de specificaties van de klant vallen, zijn defecten (of verspilling, waste, in het Engels).

De hoeveelheid afwijkingen van de standaard die de klant ervaart wordt beschreven aan de hand van de standaardafwijking. De standaardafwijking wordt weergeven met het symbool σ, wat het sigma symbool is, en is de gemiddelde afstand van alle datapunten tot het gemiddelde.
Een 6 sigma proces betekent dan dat 6x de standaardafwijking van een product nog steeds binnen de kwaliteitseisen van de klant vallen, wat bij een normale verdeling een yield percentage van 99,99966% betekent.

 

De standaardafwijking heeft te maken met de spreiding van de meetwaarden van het product dat geanalyseerd wordt. Binnen programma’s als Minitab wordt de standaardafwijking automatisch voor ons uitgerekend wanneer je een histogram plot, of een bijvoorbeeld een capabiliteitsanalyse doet. Ook Microsoft Excel kan de standaardafwijking voor ons berekenen aan de hand van een standaard formule (de ‘=StdDev’ formule).

6 Sigma betekent dus dat 99,99966% van de producten binnen de specificaties van de klant vallen, dus binnen de verticale lijnen van Figuur 2, waardoor zij nog nauwelijks defecten ervaren (zoals zichtbaar is in de onderste helft van Figuur 1).

De tabel hieronder in Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillende kwaliteitsniveaus voor 6 sigma. In dit geval betekent een proces van 6 sigma dat er slechts 3,4 Producten Per Miljoen (PPM) producten niet aan de klant specificaties voldoen op de lange termijn. Op de korte termijn is zou de waarde 0,002 PPM zijn, maar een wetenschappelijke vuistregel beschrijft dat een proces een natuurlijke shift heeft  van 1,5 sigma, waardoor we in de literatuur voornamelijk de beroemde 3,4 PPM tegenkomen, en zelden de 0,002 PPM.

Six sigma en link met kwaliteit
Figuur 2: wat betekent 6 sigma in termen van kwaliteitsbeleving
(Bron: Panneman & Stemann, 2021)

Het doel van verbeterprojecten is om de spreiding, die aan de hand van de standaardafwijking, de sigma, wordt weergeven, te reduceren. Door de spreiding te reduceren, wordt de standaardafwijking kleiner, waardoor meer producten binnen de klantspecificaties zullen uitkomen, waarmee de klant ervaring verbeterd. De link tussen spreiding en klantspecificaties wordt beschreven met de Cp waarde. Naast de spreiding van de meetwaarde is ook de ligging van het gemiddelde van belang. Deze wordt beschreven met de Cpk waarde. We komen in hoofdstuk 6 terug op zowel de Cp en Cpk waarde en hoe dit de huidige prestaties van een proces beschrijft.

ga verder naar:

Introductie in Six Sigma - Wat betekent Standaard Deviatie?

 

* Dit artikel is gekopieerd uit mijn eigen boek: Six Sigma DMAIC - een 8 stappen in 5 Fasen Methode voor jouw Green Belt Project.

 

BRON:

Panneman, T., Stemann, D., 2021, Six Sigma DMAIC - Een 8 Stappen in 5 Fasen Methode voor jouw Green Belt Project, Dublin: MudaMasters (samenvattingbestel dit boek)